Testament.no | Spørsmål du gjerne ville ha stilt en advokat

Forsiden
Tekststørrelse

juster tekststørrelse - liten

juster tekststørrelse - middels

juster tekststørrelse - stor


Spørsmål

Forsiden

Hvor finner jeg informasjon om arveoppgjør og dødsbo?

Rettssak, skiftetvist om testament

Hvem kan skrive testament?

Hvem bør skrive testament?

Hvor får jeg hjelp til å skrive testament?

Hva koster det å få hjelp av NorJus til å sette opp testament, ektepakt, samboeravtale, uskifteavtale eller fremtidsfullmakt?

Hvem er NorJus, som står bak dette nettstedet?

Hva er et gjensidig testament?

Hva må stå i et testament?

Hva kan stå i et testament?

Hva bør stå i et testament?

Hvordan skal jeg tolke et testament hvis teksten ikke er absolutt klar?

Kan et testament bli ugyldig?

Kan jeg testamentere bort så mye jeg vil?

Hva hvis jeg angrer etter at jeg har skrevet testament. Kan jeg trekke det tilbake?

Hvem arver meg hvis jeg ikke har skrevet testament?

Hva er en arvepakt?

Hva gjelder hvis det finnes flere testamenter?

Hva skjer hvis det er testamentert bort mer enn det som finnes i boet?

Hva skjer hvis testamentsarvingen er død før testator (den som har skrevet testamentet)?

Kan jeg skrive testament til fordel for en ufødt person?

Kan jeg testamentere penger til en stiftelse som skal støtte mine etterkommere økonomisk?

Jeg ønsker å testamentere noe av formuen min til en ideell organisasjon eller et godt formål. Hvordan går jeg frem?

Jeg ønsker å testamentere noe av formuen min til en ideell organisasjon eller et godt formål. Hvilke formål er det å velge mellom?

Hvem arver hvis jeg ikke har skrevet testament?

Jeg ønsker å sikre min nye ektefelle eller samboer økonomisk på bekostning av mine særkullsbarn. Hvordan går jeg frem?

Min forelder er gift eller har inngått samboerforhold på nytt. Hvordan kan jeg sikre at jeg får den arven jeg har krav på?

Jeg ønsker at min samboer skal arve meg. Må jeg skrive testament?

Jeg ønsker ikke at min samboer skal arve meg. Må jeg skrive det i testament?

Jeg ønsker ikke at min ektefelle skal arve meg. Må jeg skrive det i testament?

Er et testament skrevet i utlandet gyldig i Norge?

Hva skjer hvis testamentet er forsvunnet?

Kan en testamentsarving tape sin rett hvis han venter med å melde fra om at han har krav på testamentsarv?

Kan en arving tape sin rett hvis han venter med å hente ut arven? (Foreldelse av arv)

Kan jeg bestemme i testament hva som skal skje med barna mine hvis jeg dør før de er fylt 18 år?

Kan jeg bestemme i testament over min egen begravelse, gravsted osv.?

Kan jeg bestemme i testament hvem som skal ordne opp etter meg (være bobestyrer) når jeg er død?

Kan jeg bestemme i testament om hvorvidt jeg skal obduseres, om hvorvidt mine organer skal kunne doneres osv.?

Hvor er det fornuftig å oppbevare testamentet?

Noen arverettslige ord og uttrykk, forklaringer og hovedregler

Eksempel på testament

Eksempel på gjensidig testamente for samboere

Nyttige lenker
Jeg ønsker at min samboer skal arve meg.  Må jeg skrive testament?

Skriv ut


Hvis dere har, har hatt eller venter barn sammen, er din samboer sikret en viss minstearv hvis du ikke har skrevet testament.  Arv til samboer ut over dette må sikres med testament.

Vi har, har hatt eller venter barn sammen

Hvis dere har, har hatt eller venter barn sammen, har din samboer krav på en minstearv tilsvarende 4 G (fire ganger folketrygdens grunnbeløp) hvis du ikke har skrevet testament.  Hvis du har barn fra tidligere (særkullsbarn), vil arven til disse stå tilbake for arven på 4 G som din samboer har krav på.  Hvis din formue ikke er større enn 4G, vil altså din samboer arve alt etter deg, og særkullsbarna dine arver ingen ting.  Dette gjelder altså hvis du ikke har skrevet noe annet i testament.  Les nedenfor om hva du kan bestemme i testament.

Det er i utgangspunktet ingen ting i veien for at du testamenterer mer enn 4 G til din samboer.  Se lenger nede på siden om hvilke muligheter du har.

Det er heller ingen ting i veien for at du i testament bestemmer at din samboer ikke skal arve noe etter deg.  For at testamentet skal være gyldig, må du informere din samboer om det.  Det beste bevis for det er at din samboer signerer på testamentet.

(Arveloven § 28 b)

Vi hverken har, har hatt eller venter barn sammen

Hvis dere har vært samboere i minst fem år, og du skriver testament til fordel for din samboer, kan du sikre at samboeren din får inntil 4 G i arv før dine eventuelle særkullsbarn får noe, altså tilsvarende det som står i forrige avsnitt.  Merk at hvis du ikke skriver testament, arver ikke samboeren din noe etter deg.  (Dette til forskjell fra det tilfelle at det er felles barn med i bildet, for da arver altså samboeren din 4 G selv om du ikke har skrevet testament.)

Hvis dere ikke har vært samboere så lenge som i fem år og det heller ikke er barn i bildet, gjelder det ingen spesielle regler.

Det er i utgangspunktet ingen ting i veien for at du testamenterer mer enn 4 G til din samboer.  Se nedenfor om hvilke muligheter du har.

(Arveloven § 28 b)

Er det noen øvre grense for hva jeg kan testamentere til min samboer?

Hvis du ikke etterlater deg livsarvinger (barn eller barnebarn), kan du testamentere alt du eier til din samboer.

Har du livsarvinger, kan du ikke testamentere mer til din samboer enn at dine barn får den såkalte pliktdelsarven sin.  Pliktdelsarven utgjør 2/3 av det du etterlater deg, men ikke mer enn kr 1 million til hvert barn.  Hvis du for eksempel har en formue på kr 3 millioner og etterlater deg til sammen fire barn, blir fordelingen slik (to alternativer):

Alternativ 1. Du har ikke skrevet testament til fordel for din samboer:

Din samboer arver 4 G (se foran om når samboeren arver 4 G).  Resten, altså kr 3 mill minus 4 G tilfaller barna, med en fjerdedel på hver.

Alternativ 2. Du har testamentert til din samboer alt som ikke er barnas pliktdelsarv:

2/3 av formuen, altså 2/3 av kr 3 mill, tilfaller barna.  2/3 av 3 mill er kr 2 mill.  Barna arver altså kr 2 mill på deling.  Siden du har fire barn, får de kr 0,5 mill hver.  Din samboer arver resten, altså kr 1 mill.

 (Arveloven § 29)

Jeg har et spørsmål jeg lurer på

Du kan sende inn spørsmål nedenfor. Det koster kr 590 hvis det holder at du får svar på epost.


Payex

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til PAYEX for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig. Betalingsløsningen krever at javascript er slått på i din nettleser.


Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål: *
captcha Vennligst skriv ordet til venstre i feltet under
Advokatfirmaet DA NorJus' økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.

Advokatfirmaet DA NorJus

I advokatfirmaet DA NorJus arbeider vi mye med arverett. Vi kan hjelpe deg med alle typer arverettslige spørsmål, f.eks. testamentsutforming, arveoppgjør, utfylling av skjemaer til offentlige myndigheter i forbindelse med dødsbo osv.

Kontakt Norjus
Telefon22 55 51 80

Fax22 44 54 60

E-post

AdressePostboks 3953
Ullevål Stadion
0806 Oslo
Besøks-adresseSognsveien 75 C, 3. etasje


Andre tema-nettsteder fra Norjus:

Arveoppgjor.no
 Oppsigelse.no


Testament - testamente
Blant folk flest er testamente mest brukt. I juridisk ordbruk er imidlertid testament uten e den korrekte betegnelsen. Av den grunn velger vi å bruke ordet testament på disse websidene.

Advokatfirmaet DA NorJus
Postboks 3953 Ullevål Stadion, 0806 Oslo | tlf 22 55 51 80 | fax 22 44 54 60 |
Innholdet på disse websidene er ikke ment som juridisk rådgivning, men bare som informasjon. Hvis du trenger rådgivning eller bistand i en konkret sak, må du kontakte oss eller et annet advokatfirma.

Copyright © 2004 advokatfirmaet DA NorJus. Du har lov til å kopiere fra disse sidene til privat bruk, og du kan distribuere det videre på ikke-kommersiell basis. Isåfall må denne copyrightbestemmelsen tas inn i det du kopierer.