Skriv ut

Jeg ønsker at min samboer skal arve meg. Må jeg skrive testament?

Hvis dere har, har hatt eller venter barn sammen, er din samboer sikret en viss minstearv selv om du ikke har skrevet testament.  Arv til samboer ut over dette må sikres med testament.

Vi har, har hatt eller venter barn sammen

Hvis dere har, har hatt eller venter barn sammen, har din samboer krav på en minstearv tilsvarende 4 G (fire ganger folketrygdens grunnbeløp) hvis du ikke har skrevet testament.  Hvis du har barn fra tidligere (særkullsbarn), vil arven til disse stå tilbake for arven på 4 G som din samboer har krav på.  Hvis din formue ikke er større enn 4G, vil altså din samboer arve alt etter deg, og særkullsbarna dine arver ingen ting.  Dette gjelder altså hvis du ikke har skrevet noe annet i testament.  Les nedenfor om hva du kan bestemme i testament.

Det er i utgangspunktet ingen ting i veien for at du testamenterer mer enn 4 G til din samboer.  Se lenger nede på siden om hvilke muligheter du har.

Det er heller ingen ting i veien for at du i testament bestemmer at din samboer ikke skal arve noe etter deg.  For at testamentet skal være gyldig, må du informere din samboer om det.  Det beste bevis for det er at din samboer signerer på testamentet.  Les mer her.

Arveloven §12

Vi hverken har, har hatt eller venter barn sammen

Hvis dere har vært samboere i minst fem år, og du skriver testament til fordel for din samboer, kan du sikre at samboeren din får inntil 4 G i arv før dine eventuelle særkullsbarn får noe, altså tilsvarende det som står i forrige avsnitt.  Merk at hvis du ikke skriver testament, arver ikke samboeren din noe etter deg.  (Dette til forskjell fra det tilfelle at det er felles barn med i bildet, for da arver altså samboeren din 4 G selv om du ikke har skrevet testament.)

Arveloven §12

Hvis dere ikke har vært samboere så lenge som i fem år og det heller ikke er barn i bildet, gjelder det ingen spesielle regler.

Det er i utgangspunktet ingen ting i veien for at du testamenterer mer enn 4 G til din samboer.  Se nedenfor om hvilke muligheter du har.

Er det noen øvre grense for hva jeg kan testamentere til min samboer?

Hvis du ikke etterlater deg livsarvinger (barn eller barnebarn), kan du testamentere alt du eier til din samboer.

Har du livsarvinger, kan du ikke testamentere mer til din samboer enn at dine barn får den såkalte pliktdelsarven.  Pliktdelsarven utgjør 2/3 av det du etterlater deg, men ikke mer enn et beløp tilsvarende 15G (femten ganger Folketrygdens grunnbeløp) til hvert barn.

Arveloven §50