Skriv ut

Jeg ønsker ikke at min ektefelle skal arve meg. Må jeg skrive det i testament?

Hvis du ikke skriver testament, vil din ektefelle arve ¼ av det du etterlater deg.  Skriver du testament, kan du redusere ektefellens arv til et beløp tilsvarende 4 G (fire ganger folketrygdens grunnbeløp), men ikke under det.  Testamentet må du fortelle om eller vise til din ektefelle for at det skal gjelde.  Det sikreste er at din ektefelle skriver «Sett» og signerer på testamentet som bevis på at hun eller han har sett det.  Hvis en utenforstående person kan bekrefte at ektefellen er blitt kjent med testamentet, vil det også normalt holde som bevis.

Arveloven § 10

Les her om hva som gjelder dersom du ikke vil at din samboer skal arve deg.