Skriv ut

Hvordan skal jeg tolke et testament hvis teksten ikke er absolutt klar?

Arveloven bestemmer at et testament skal tolkes i samsvar med det testator (den som har skrevet testamentet) mente.  Men når et testament må tolkes, er det jo nettopp fordi man ikke vet sikkert hva testator mente.  Da må man prøve å tenke seg til hva testator kan ha ment, ut fra det man vet om testators holdninger, ønsker og preferanser.  Både brev, dagbøker og lapper som testator har skrevet, og samtaler som testator har hatt med andre, kan kaste lys over hvordan testamentet skal forstås.
En erfaren arverettsjurist vil ikke sjelden kunne se de mest aktuelle tolkningene lettere enn det personer uten slik erfaring vil gjøre.  Vi i NorJus hjelper deg gjerne med testamentstolkning.

Hva hvis testamentet inneholder åpenbare feil?
Da skal testamentet tolkes slik man må gå ut fra at testator faktisk har ment.  Feilskrift og lignende skal altså korrigeres når testamentet tolkes.

Arveloven §57