Skriv ut

Etter opprettelse

Etter at testamentet er opprettet

Etter at testamentet er gyldig opprettet kan det i prinsippet legges i en skuff i påvente av at man forlater denne verden.  Det finnes imidlertid bedre måter å oppbevare det på.  Se spørsmål nedenfor om det.

Se også nedenfor om hva som gjelder hvis du vil endre eller trekke tilbake testamentet etter at det er opprettet, eller hvis den personen du har testamentert til er død?

Jeg har et spørsmål jeg lurer på.

Du kan sende inn spørsmål i skjema. Det koster kr 590,- hvis det holder at du får svar på epost.

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til STRIPE for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig.

    Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål:
    Advokatfirmaet DA NorJus’ økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.