Skriv ut

Hva hvis jeg angrer etter at jeg har skrevet testament? Kan jeg trekke det tilbake?

Du kan når som helst trekke tilbake et testament.  Det kan du gjøre skriftlig på samme måte som du laget testamentet, altså med vitner og de rette formuleringene, eller du kan ganske enkelt rive testamentet i stykker eller sette et stort kryss over det.  Merk at hvis du setter kryss bare over en del av testamentet, vil testamentet fortsatt gjelde i sin helhet.

Finnes det kopier av testamentet, risikerer du at kopiene blir lagt til grunn som gyldig testament etter at du er død, til tross for at du har revet i stykker originalen.  Les mer her om bortkommet testament.  Det sikreste er derfor å sette opp et nytt testament der du skriver at det gamle testamentet trekkes tilbake.

Arveloven §§47 og 48

Hvis du har opprettet gjensidig testament sammen med din ektefelle som nå er død, er det ikke like enkelt å trekke testamentet tilbake.  Da er det bare testamentsbestemmelser til fordel for dine egne slektsarvinger og testasjoner som er gjort etter særskilt ønske fra deg som du kan trekke tilbake.

Arveloven § 61

 

Jeg har et spørsmål jeg lurer på.

Du kan sende inn spørsmål i skjema. Det koster kr 590,- hvis det holder at du får svar på epost.

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til STRIPE for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig.

    Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål:
    Advokatfirmaet DA NorJus’ økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.