Skriv ut

Hva skjer hvis testamentsarvingen er død før testator?

Hvis testamentsarvingen dør før testator, og arvingen ikke hadde egne livsarvinger, faller arven bort.

Etterlater testamentsarvingen seg egne livsarvinger, trer de inn i testamentsarvingens sted.  Det gjelder uavhengig av om de er i slekt med testator eller ikke.

Arveloven §58b

 

Jeg har et spørsmål jeg lurer på.

Du kan sende inn spørsmål i skjema. Det koster kr 590,- hvis det holder at du får svar på epost.

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til STRIPE for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig.

    Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål:
    Advokatfirmaet DA NorJus’ økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.