Skriv ut

Hvor er det fornuftig å oppbevare testamentet?

Testamenter kan oppbevares hvor som helst, blant ens personlige papirer hjemme, i bankboks, hos en arving, hos en advokat eller i tingretten.  Vi har i Norge ikke et sentralt og komplett testamentsregister, slik de har i enkelte andre land, men vi har noe som ligner.  Du kan lese om det lenger nede på siden.

Det minst sikre er å oppbevare testamentet hjemme, for den dagen du ikke lever lenger, vet du ikke hvem som er først til å gå inn i boligen din.  Oppbevarer du testamentet i en bankboks – hvis banken du bruker fortsatt har bankbokser – vil dette normalt være vesentlig sikrere.  Men også der kan det, under gitte forhold, holdes tilbake av personer som ikke er interessert i at det skal komme for en dag.  Nå er selvfølgelig de aller fleste arvinger ærlige og redelige, men det finnes dessverre også uhederlige mennesker. Dessuten ligger det en sannhet i ordtaket om at leilighet gjør tyv.

Testamentet kan oppbevares trygt hos en advokat.  Men du kan ikke være absolutt sikker på at advokaten blir oppmerksom på at du dør.

Du kan oppbevare testamentet i tingretten (i Oslo: Byfogden).  Du vil da få en regning fra retten for oppbevaringen på 80% av rettsgebyret.  Gjeldende rettsgebyr står i §2-1 i Rettsgebyrforskriften.  I tingretten ligger testamentet trygt, og det blir registrert på ditt fødselsnummer i et landsdekkende testamentsregister som bare domstolene har tilgang til.  Hvis du sender inn testamentet i brev til retten, må du legge ved kopi av legitimasjon (nasjonalt ID-kort, pass, førerkort eller bankkort med signatur og bilde).  Leverer du testamentet fysisk til retten, må du ha med legitimasjon.

Når du dør, vil tingretten der du da bor, søke i testamentsregisteret, og testamentet vil bli funnet.  Noen 100% garanti for at testamentsregisteret fungerer, vil ikke domstolene gi deg, men i praksis er systemet vanntett.

Arveloven §63

Jeg har et spørsmål jeg lurer på.

Du kan sende inn spørsmål i skjema. Det koster kr 590,- hvis det holder at du får svar på epost.

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til STRIPE for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig.

    Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål:
    Advokatfirmaet DA NorJus’ økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.