Skriv ut

Hvor er det fornuftig å oppbevare testamentet?

Testamenter kan oppbevares hvor som helst, blant ens personlige papirer hjemme, i bankboks, hos en arving, hos en advokat eller i tingretten.  Vi har i Norge ikke et sentralt og komplett testamentsregister, slik det er i enkelte andre land, men vi har noe som ligner.  Du kan lese om det lenger nede på siden.

Det minst sikre er å oppbevare testamentet hjemme, for den dagen du ikke lenger lever, vet du ikke hvem som går først inn i boligen din.  Oppbevarer du testamentet i en bankboks, vil dette normalt være vesentlig sikrere.  Men også der kan det, under gitte forhold, holdes tilbake av personer som ikke er interessert i at det kommer frem i lyset.  Nå er selvfølgelig de aller fleste arvinger ærlige og redelige, men det finnes dessverre også uhederlige mennesker, Dessuten ligger det en sannhet i det gamle ordtaket om at leilighet gjør tyv.

Testamentet kan oppbevares trygt hos en advokat.  Men du kan ikke være absolutt sikker på at advokaten blir oppmerksom på at du dør.

Du kan oppbevare testamentet i tingretten der du bor.  Her ligger det trygt, og det blir registrert på ditt fødselsnummer i et landsdekkende testamentsregister som bare domstolene har tilgang til.  Når du dør, vil tingretten der du da bor, søke i testamentsregisteret, og testamentet vil komme for en dag.  Noen 100% garanti for at testamentsregisteret fungerer, er ikke domstolene villig til å gi deg, men i praksis er systemet vanntett.

Les mer om oppbevaring av testamentet og betaling her.

(Arvelovens §68)

Jeg har et spørsmål jeg lurer på.

Du kan sende inn spørsmål i skjema. Det koster kr 590,- hvis det holder at du får svar på epost.

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til STRIPE for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig.

Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål:Advokatfirmaet DA NorJus’ økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.