Skriv ut

Skal testamentet tinglyses?

Et testament tinglyses ikke, men det vanlige er å sende eller levere det til nærmeste tingrett (i Oslo: byfogden) for oppbevaring. Da vil testamentet bli registrert på ditt personnummer i et landsomfattende testamentsregister. Den dagen du dør, vil domstolen i området der du bor undersøke i testamentsregisteret, og testamentet blir funnet. Hvis du dør bosatt i et annet land, vil testamentet ikke bli funnet med mindre dine arvinger eller noen annen tar kontakt med en norsk domstol.

For oppbevaringen må du betale et engangsbeløp lik 80% av rettsgebyret.

Du kan lese mer her om oppbevaring av testamentet.