Testament.no | Spørsmål du gjerne ville ha stilt en advokat

Forsiden
Tekststørrelse

juster tekststørrelse - liten

juster tekststørrelse - middels

juster tekststørrelse - stor


Spørsmål

Forsiden

Hvor finner jeg informasjon om arveoppgjør og dødsbo?

Rettssak, skiftetvist om testament

Hvem kan skrive testament?

Hvem bør skrive testament?

Hvor får jeg hjelp til å skrive testament?

Hva koster det å få hjelp av NorJus til å sette opp testament, ektepakt, samboeravtale, uskifteavtale eller fremtidsfullmakt?

Hvem er NorJus, som står bak dette nettstedet?

Hva er et gjensidig testament?

Hva må stå i et testament?

Hva kan stå i et testament?

Hva bør stå i et testament?

Hvordan skal jeg tolke et testament hvis teksten ikke er absolutt klar?

Kan et testament bli ugyldig?

Kan jeg testamentere bort så mye jeg vil?

Hva hvis jeg angrer etter at jeg har skrevet testament. Kan jeg trekke det tilbake?

Hvem arver meg hvis jeg ikke har skrevet testament?

Hva er en arvepakt?

Hva gjelder hvis det finnes flere testamenter?

Hva skjer hvis det er testamentert bort mer enn det som finnes i boet?

Hva skjer hvis testamentsarvingen er død før testator (den som har skrevet testamentet)?

Kan jeg skrive testament til fordel for en ufødt person?

Kan jeg testamentere penger til en stiftelse som skal støtte mine etterkommere økonomisk?

Jeg ønsker å testamentere noe av formuen min til en ideell organisasjon eller et godt formål. Hvordan går jeg frem?

Jeg ønsker å testamentere noe av formuen min til en ideell organisasjon eller et godt formål. Hvilke formål er det å velge mellom?

Hvem arver hvis jeg ikke har skrevet testament?

Jeg ønsker å sikre min nye ektefelle eller samboer økonomisk på bekostning av mine særkullsbarn. Hvordan går jeg frem?

Min forelder er gift eller har inngått samboerforhold på nytt. Hvordan kan jeg sikre at jeg får den arven jeg har krav på?

Jeg ønsker at min samboer skal arve meg. Må jeg skrive testament?

Jeg ønsker ikke at min samboer skal arve meg. Må jeg skrive det i testament?

Jeg ønsker ikke at min ektefelle skal arve meg. Må jeg skrive det i testament?

Er et testament skrevet i utlandet gyldig i Norge?

Hva skjer hvis testamentet er forsvunnet?

Kan en testamentsarving tape sin rett hvis han venter med å melde fra om at han har krav på testamentsarv?

Kan en arving tape sin rett hvis han venter med å hente ut arven? (Foreldelse av arv)

Kan jeg bestemme i testament hva som skal skje med barna mine hvis jeg dør før de er fylt 18 år?

Kan jeg bestemme i testament over min egen begravelse, gravsted osv.?

Kan jeg bestemme i testament hvem som skal ordne opp etter meg (være bobestyrer) når jeg er død?

Kan jeg bestemme i testament om hvorvidt jeg skal obduseres, om hvorvidt mine organer skal kunne doneres osv.?

Hvor er det fornuftig å oppbevare testamentet?

Noen arverettslige ord og uttrykk, forklaringer og hovedregler

Eksempel på testament

Eksempel på gjensidig testamente for samboere

Nyttige lenker
Hva koster det å få hjelp av NorJus til å sette opp testament, ektepakt, samboeravtale, uskifteavtale eller fremtidsfullmakt?

Skriv ut


Hvorfor betale?

Hvorfor skal jeg betale en advokat for å sette opp testament, når jeg kan finne testamentstekst på nettet og sette opp testamentet selv?

Det du betaler for er:
. Presise og juridisk korrekte formuleringer.
. Rådgivning om dine rettigheter og plikter, om arvefordeling og skatt.
 
Bruker du advokat, vil du altså vanligvis redusere risikoen for misforståelser, tolkningstvil og uforutsette konsekvenser av testamentet.

Merk forøvrig at forskjellen på høy og ordinær kvalitet på juridiske tjenester, i praksis kan resultere i store økonomiske forskjeller når det juridiske produktet kommer til anvendelse.

Vi kan tilby deg testament, uskifteavtale*, ektepakt, samboeravtale og fremtidsfullmakt til fastpris eller timepris.  Se nedenfor.

* Uskifteavtale er en avtale mellom den ene ektefellen/samboeren og den andres særkullsbarn om rett til å få overta boet uskiftet når ektefellen/samboeren dør. (Les om uskifte her.)

Hva koster det å sette opp testament?

Det koster fra kr 6.000 til 8.000 i fastpris å sette opp testament.  Se prislisten.  Du kan også gjøre avtale om timepris, kr 2.250.  Har du svært enkle testamentsønsker, vil timepris lønne seg.

Fastpris

Når du ber oss om hjelp til å sette opp testament, og eventuelt uskifteavtale, samboeravtale eller ektepakt, får du ikke bare hjelp til å sette opp dokumenter, men også bred praktisk, arve- og familierettslig og avgifts- og skattemessig rådgivning.  Grunnen er at vi ikke bare vil gi deg et godt testament og en god uskifteavtale, samboeravtale eller ektepakt, men også innsikt og hjelp til å se konsekvensene av ønskene dine.  

Fordi det er så viktig for oss å holde høy kvalitet, legger vi mye tid og ressurser i arbeidet.  For at resultatet skal bli slik du ønsker, gir vi oss ikke før du er fornøyd.  Det er ingen øvre grense for hvor mye arbeid vi skal nedlegge før vi oppnår den utformingen av dokumentene som du ønsker.  Prisen er fast uansett.  Merk forøvrig at forskjellen på høy og ordinær kvalitet på juridiske tjenester, i praksis kan resultere i store økonomiske forskjeller.

Prisene nedenfor er oppgitt i kroner inklusive mva. (Moms kommer altså ikke i tillegg.)  Foruten ubegrenset personlig rådgivning frem til dokumentene er undertegnet, inkluderer prisene innsendelse av originaldokument til byfogd, tingrett eller Ektepaktregisteret.  Videre inkluderer prisene oppbevaring av kopi hos oss.  Offentlige gebyrer kommer i tillegg.  Det ligger ingen skjulte fremtidige utgifter i våre tilbud. (Dette i motsetning til hva du kan oppleve hvis du kjøper bistand til opprettelse av testament fra enkelte andre tilbydere på nettet.)

Vurderer du å benytte et billigtilbud på nettet, bør du se nøye etter om ikke tilbyderen tar forbehold om at det blir dyrere ved «mer omfattende arbeid» el.l.  Da risikerer du at tilbudet ikke blir så billig likevel.  Hos NorJus er fastprisen absolutt fast.  (Vær også klar over at vi kan tilby oppsett av testament til under fastprisen dersom du har helt enkle ønsker.  Se nedenfor under "Timebasert pris".)

Testament for én person

  6.000

Testament for to personer (gjensidig eller felles)

  8.000

Ektepakt eller samboeravtale

  6.000

Uskifteavtale

  6.000

Gjensidig testament + uskifteavtale

  9.000

Gjensidig testament + ektepakt eller samboeravtale

  9.000

Gjensidig testament + uskifteavtale + ektepakt eller samboeravtale

 10.000

Fremtidsfullmakt for én person

  6.000

Fremtidsfullmakt for to personer

  7.000

Testament og fremtidsfullmakt for én person

  7.000

Gjensidig testament og fremtidsfullmakt for to personer  

  9.000

 Tillegg for hjemmebesøk dag eller kveld (pr besøk):

I Oslo

2.000

Utenfor Oslo, inntil 30 km fra NorJus' kontor

3.000

Utenfor Oslo, mellom 30 og 60 km fra NorJus' kontor                      

4.000

Lenger unna:  Etter avtale

 

Timebasert pris

Som et alternativ til fastpristilbudene, kan du få hjelp av oss til en rent timebasert pris.  Har du enkle ønsker som kan løses raskt, og ikke behov for rådgivning, vil timepris kunne lønne seg for deg.  Timeprisen er kr 2.500.  Ta kontakt for nærmere avtale. 

Svar på spørsmål

Hvis du vil ha svar på et eller flere spørsmål, kan du fylle ut spørsmålsrubrikken nederst på siden.  Du vil få svar av en erfaren advokat, normalt innen 24 timer.  Advokaten bruker som regel mellom et kvarter og en halvtime på å vurdere ditt spørsmål og utforme svar.  For at svartjenesten skal holde høy kvalitet, koster tjenesten nesten det samme som den hadde gjort om du hadde betalt ordinær timepris for advokatbistanden, nemlig kr 590.

Andre arverettslige oppdrag

Tolkning av testament

Ønsker du hjelp til tolkning av et testament, kan du sende kopi av testamentet til NorJus på epost og be om et tilbud på tolkningsarbeidet.  Les mer om hjelp av NorJus til tolkning av testament her

Arveoppgjør  

  • Møte med basishjelp med masse nyttig informasjon til arvinger som skal gjennomføre arveoppgjør.
  • Hjelp med forhåndsselvangivelse(r) og andre skjemaer samt boregnskap.
  • Hjelp med komplett arveoppgjør

Les mer her om hjelp til arveoppgjør eller ring 22 55 51 80 og be om informasjon.

Uenighet mellom arvinger

Forhandlinger, eventuelt megling, eventuelt rettssak.  Les mer her om løsning av uenighet mellom arvinger.
Prisen avhenger av omfanget på oppdraget. Ring 22 55 51 80 og be om mer informasjon

Arveplanlegging som involverer bedrift

Prisen avhenger av hvor stort oppdraget er. Ring 22 55 51 80 og be om mer informasjon.

Gratis innledende telefonsamtale eller epost

Hvis du trenger hjelp av NorJus, er den første, innledende henvendelsen din på epost eller telefon gratis.  Hvis du bare ønsker svar på et spørsmål, men ikke trenger ytterligere bistand, vil vi normalt ta betalt for din henvendelse.  Da kan du sende oss et spørsmål via spørsmålstjenesten lenger nede på denne siden.  Vi har også et teletorgnummer som du kan få oppgitt ved å ringe oss.  Der kan du få relativt rimelige råd av advokat «på direkten».

Hvorfor bruke NorJus

Du kan være trygg på at vi i NorJus vil gjøre vårt aller beste for deg. 
Når vi yter bistand på timebasis, fører vi ikke timer "med gaffel".  Du får en detaljert timeliste når oppdraget er utført.  Vi har omfattende erfaring på de områdene vi tilbyr hjelp på og vil derfor ofte utføre arbeidet raskere og sikrere enn advokater uten denne erfaringen.

Hvis du verken kjenner oss eller har hørt om oss fra før, kan du lese mer her, bl.a. om hva våre klienter mener om oss.  

Du kan ringe oss på 22 55 51 80 eller sende epost.

 

Jeg har et spørsmål jeg lurer på

Du kan sende inn spørsmål nedenfor. Det koster kr 590 hvis det holder at du får svar på epost.


Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til Swedbank for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig. Betalingsløsningen krever at javascript er slått på i din nettleser.


Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål: *
captcha Vennligst skriv ordet til venstre i feltet under
Advokatfirmaet DA NorJus' økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.

Advokatfirmaet DA NorJus

I advokatfirmaet DA NorJus arbeider vi mye med arverett. Vi kan hjelpe deg med alle typer arverettslige spørsmål, f.eks. testamentsutforming, arveoppgjør, utfylling av skjemaer til offentlige myndigheter i forbindelse med dødsbo osv.

Kontakt Norjus
Telefon22 55 51 80

Fax22 44 54 60

E-post

AdressePostboks 3953
Ullevål Stadion
0806 Oslo
Besøks-adresseSognsveien 75 C, 3. etasje


Andre tema-nettsteder fra Norjus:

Arveoppgjor.no
 Oppsigelse.no


Testament - testamente
Blant folk flest er testamente mest brukt. I juridisk ordbruk er imidlertid testament uten e den korrekte betegnelsen. Av den grunn velger vi å bruke ordet testament på disse websidene.

Advokatfirmaet DA NorJus
Postboks 3953 Ullevål Stadion, 0806 Oslo | tlf 22 55 51 80 | fax 22 44 54 60 |
Innholdet på disse websidene er ikke ment som juridisk rådgivning, men bare som informasjon. Hvis du trenger rådgivning eller bistand i en konkret sak, må du kontakte oss eller et annet advokatfirma.

Copyright © 2004 advokatfirmaet DA NorJus. Du har lov til å kopiere fra disse sidene til privat bruk, og du kan distribuere det videre på ikke-kommersiell basis. Isåfall må denne copyrightbestemmelsen tas inn i det du kopierer.