Testament.no | Spørsmål du gjerne ville ha stilt en advokat

Forsiden
Tekststørrelse

juster tekststørrelse - liten

juster tekststørrelse - middels

juster tekststørrelse - stor


Spørsmål

Forsiden

Hvor finner jeg informasjon om arveoppgjør og dødsbo?

Rettssak, skiftetvist om testament

Hvem kan skrive testament?

Hvem bør skrive testament?

Hvor får jeg hjelp til å skrive testament?

Hva koster det å få hjelp av NorJus til å sette opp testament, ektepakt, samboeravtale, uskifteavtale eller fremtidsfullmakt?

Hvem er NorJus, som står bak dette nettstedet?

Hva er et gjensidig testament?

Hva må stå i et testament?

Hva kan stå i et testament?

Hva bør stå i et testament?

Hvordan skal jeg tolke et testament hvis teksten ikke er absolutt klar?

Kan et testament bli ugyldig?

Kan jeg testamentere bort så mye jeg vil?

Hva hvis jeg angrer etter at jeg har skrevet testament. Kan jeg trekke det tilbake?

Hvem arver meg hvis jeg ikke har skrevet testament?

Hva er en arvepakt?

Hva gjelder hvis det finnes flere testamenter?

Hva skjer hvis det er testamentert bort mer enn det som finnes i boet?

Hva skjer hvis testamentsarvingen er død før testator (den som har skrevet testamentet)?

Kan jeg skrive testament til fordel for en ufødt person?

Kan jeg testamentere penger til en stiftelse som skal støtte mine etterkommere økonomisk?

Jeg ønsker å testamentere noe av formuen min til en ideell organisasjon eller et godt formål. Hvordan går jeg frem?

Jeg ønsker å testamentere noe av formuen min til en ideell organisasjon eller et godt formål. Hvilke formål er det å velge mellom?

Hvem arver hvis jeg ikke har skrevet testament?

Jeg ønsker å sikre min nye ektefelle eller samboer økonomisk på bekostning av mine særkullsbarn. Hvordan går jeg frem?

Min forelder er gift eller har inngått samboerforhold på nytt. Hvordan kan jeg sikre at jeg får den arven jeg har krav på?

Jeg ønsker at min samboer skal arve meg. Må jeg skrive testament?

Jeg ønsker ikke at min samboer skal arve meg. Må jeg skrive det i testament?

Jeg ønsker ikke at min ektefelle skal arve meg. Må jeg skrive det i testament?

Er et testament skrevet i utlandet gyldig i Norge?

Hva skjer hvis testamentet er forsvunnet?

Kan en testamentsarving tape sin rett hvis han venter med å melde fra om at han har krav på testamentsarv?

Kan en arving tape sin rett hvis han venter med å hente ut arven? (Foreldelse av arv)

Kan jeg bestemme i testament hva som skal skje med barna mine hvis jeg dør før de er fylt 18 år?

Kan jeg bestemme i testament over min egen begravelse, gravsted osv.?

Kan jeg bestemme i testament hvem som skal ordne opp etter meg (være bobestyrer) når jeg er død?

Kan jeg bestemme i testament om hvorvidt jeg skal obduseres, om hvorvidt mine organer skal kunne doneres osv.?

Hvor er det fornuftig å oppbevare testamentet?

Noen arverettslige ord og uttrykk, forklaringer og hovedregler

Eksempel på testament

Eksempel på gjensidig testamente for samboere

Nyttige lenker
Hva bør stå i et testament?

Skriv ut


Hensikten med å skrive testament er å bestemme hvem som skal overta det du eier når du er død.  Testamentet kan også inneholde bestemmelser om annet enn arvefordeling, som for eksempel at arven skal være særeie for arvingene, eller ha bestemmelse om hvordan begravelsen skal foregå.

Du bør angi arvingene med navn og fødselsdato.  Oppgi også eventuelt slektskap til deg eller din eventuelle ektefelle.  Folk flytter gjerne i årenes løp, så fører du opp du arvingenes adresser, kan det forvirre mer enn å klargjøre.

Tenk på at den delen av formuen din som du ikke bestemmer over ved testament, kommer til å gå til dine slektsarvinger.

Hvis du ønsker at alt du eier skal fordeles gjennom testamentet, må du passe på at absolutt hele din formue er bestemt over.  En måte å sikre det på, er for eksempel å avslutte med følgende: Resten av det jeg etterlater meg skal arves av NN.

Bruk gjerne prosentandeler eller brøker hvis arven skal fordeles mellom flere arvinger.

Tenk på at testamentet lett vil bli oppfattet som en beskjed til dine etterlatte om hvor stor pris du har satt på de enkelte.  Nå er det ikke nødvendigvis noe negativt i å gi en slik beskjed.  Er det noen som har stilt opp mye for deg, mens andre har holdt avstand, er det naturlig å vise takknemlighet gjennom testamentet.

Hvis du testamenterer arven til personer som enten ikke kjenner hverandre så godt, eller som ikke er så gode venner, bør du vurdere å sette inn i testamentet en bestemmelse om hvem som skal ta seg av arbeidet med arveoppgjøret.  Tenk da på at slikt arbeid kan være nokså omfattende og tidkrevende.  Personer som fra før har travle dager, bør slippe å bli pålagt denne jobben.  Samtidig bør den som pålegges dødsboarbeidet være en som de andre arvingene vil komme til å ha tillit til.

Et alternativ er å bestemme at arveoppgjøret skal håndteres av en utenforstående advokat med bred erfaring fra arveoppgjør og dødsboskifte. 

I NorJus bestyrer vi hvert år en rekke dødsboer såvel i Osloområdet og Østlandet som ellers i landet i nord, vest og sør. 
Dødsbobestyrelse består i hovedsak av arbeid med papirer, regnskap og beregninger samt kontakt med arvinger, myndigheter og andre på telefon, e-post, brev og fax.  Det er derfor ikke nødvendig at bobestyrer er fysisk tilstede der boets eiendeler befinner seg.

Hvis du vil sikre profesjonell og nøytral håndtering av arveoppgjøret etter deg, kan du derfor f.eks. skrive følgende tilslutt i testamentet:

Jeg ønsker at den arverettsadvokaten i advokatfirmaet NorJus som har lengst ansiennitet skal være bobestyrer.

Jeg har et spørsmål jeg lurer på

Du kan sende inn spørsmål nedenfor. Det koster kr 590 hvis det holder at du får svar på epost.


Payex

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til PAYEX for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig. Betalingsløsningen krever at javascript er slått på i din nettleser.


Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål: *
captcha Vennligst skriv ordet til venstre i feltet under
Advokatfirmaet DA NorJus' økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.

Advokatfirmaet DA NorJus

I advokatfirmaet DA NorJus arbeider vi mye med arverett. Vi kan hjelpe deg med alle typer arverettslige spørsmål, f.eks. testamentsutforming, arveoppgjør, utfylling av skjemaer til offentlige myndigheter i forbindelse med dødsbo osv.

Kontakt Norjus
Telefon22 55 51 80

Fax22 44 54 60

E-post

AdressePostboks 3953
Ullevål Stadion
0806 Oslo
Besøks-adresseSognsveien 75 C, 3. etasje


Andre tema-nettsteder fra Norjus:

Arveoppgjor.no
 Oppsigelse.no


Testament - testamente
Blant folk flest er testamente mest brukt. I juridisk ordbruk er imidlertid testament uten e den korrekte betegnelsen. Av den grunn velger vi å bruke ordet testament på disse websidene.

Advokatfirmaet DA NorJus
Postboks 3953 Ullevål Stadion, 0806 Oslo | tlf 22 55 51 80 | fax 22 44 54 60 |
Innholdet på disse websidene er ikke ment som juridisk rådgivning, men bare som informasjon. Hvis du trenger rådgivning eller bistand i en konkret sak, må du kontakte oss eller et annet advokatfirma.

Copyright © 2004 advokatfirmaet DA NorJus. Du har lov til å kopiere fra disse sidene til privat bruk, og du kan distribuere det videre på ikke-kommersiell basis. Isåfall må denne copyrightbestemmelsen tas inn i det du kopierer.