Skriv ut

Kan man miste retten til arv fordi man har begått en forbrytelse?

Hvis man begår en straffbar handling som fører til at en person man skal arve, dør, kan man miste sin arverett dersom man blir dømt til ubetinget fengsel for handlingen. Hvis man f.eks. dreper sin forelder, og blir dømt til fengselsstraff, kan retten samtidig avsi dom for at man ikke skal arve noe.

Det samme gjelder dersom man begår en straffbar handling som fører til at den som står foran en i arverekken dør. Hvis man f.eks. dreper sin forelder, vil man kunne bli fradømt arveretten etter sine besteforeldre (som man ellers ville ha arvet når forelderen var død.)