Skriv ut

Hva kan stå i et testament?

Poenget med å skrive testament er å bestemme hva som skal skje med formuen din etter at du er død.

Kan jeg bestemme hva som helst i testament?

Du kan bestemme ganske mye, for eksempel at:

  • Arven etter deg skal være testamentsarvingens særeie.   Dette er ganske vanlig å bestemme.  (Det er riktignok slik at det en ektefelle arver i ekteskapet, blir såkalt skjevdelingsformue som ligner mye på særeie, men særeie er likevel sterkere.)
  • Arvingen skal tilfredsstille bestemte vilkår for å få arven.
  • Arvingen ikke skal få disponere hele arven, men bare avkastningen av den (for eksempel rentene).
  • Arven skal gå videre til noen annen når testamentsarvingen er død.  Dette kan for eksempel være aktuelt dersom du vil begrense muligheten for at arv som er kommet fra deg skal gå videre til din svigersønn eller svigerdatter når ditt barn er død, men at arven fra deg i størst mulig grad skal gå videre fra ditt barn til dine barnebarn.  Dette kalles sekundærarv.  Ønsker du å bestemme dette, hjelper vi i NorJus deg gjerne.  Skriv til oss i kontaktboksen eller ring 22 555 180.

Tenk deg grundig om før du setter betingelser og begrensninger i forbindelse med arven, for tiden går, og mennesker og forhold forandrer seg.  Testamentsbetingelser og -begrensninger kan undertiden komme på tvers av arvingenes praktiske og fornuftige behov.

Du kan ikke bestemme noe som går ut på bruk eller ødeleggelse som åpenbart ikke har noe fornuftig formål. (arvelovens §45)

Du kan heller ikke bestemme noe som strider mot lov eller ærbarhet, for eksempel at arven skal investeres i narkotikahandel eller bordellvirksomhet (Christian V’s Norske Lov artikkel 5-1-2).

Eier du en eiendom som det hviler odels- og åsetesrett på, kan du ikke fritt testamentere bort eiendommen (Odelsloven).

Hvis du tidligere har inngått avtale med noen annen om arv (arvepakt), vil du vanligvis være bundet av den avtalen.  Dermed vil du ikke fritt kunne testamentere bort den delen av formuen som omfattes av arvepakten.  Det samme kan gjelde hvis du er enke eller enkemann og tidligere har opprettet et gjensidig testament med din avdøde ektefelle.

Tilsvarende blir det dersom du selv tidligere har mottatt arv som du ikke får testamentere bort fritt.  Du kan altså ikke fritt testamentere bort slik arvet formue.  Det er uvanlig med slik testasjonsbegrensning, men det forekommer.  Hovedregelen er at du fritt får testamentere bort formue som du selv har arvet.

Jeg har et spørsmål jeg lurer på.

Du kan sende inn spørsmål i skjema. Det koster kr 590,- hvis det holder at du får svar på epost.

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til STRIPE for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig.

    Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål:
    Advokatfirmaet DA NorJus’ økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.