Skriv ut

Jeg ønsker å testamentere noe av formuen min til en ideell organisasjon eller et godt formål. Hvilke formål er det å velge mellom?

De fleste organisasjoner passer til ett eller flere av formålene som er listet opp nedenfor.
På listen er det ført opp stort sett én organisasjon under hvert formål.  Det finnes mange flere organisasjoner.

Menneskerettigher

Amnesty International

Nødhjelp

Røde Kors

Leger Uten Grenser

Flyktningearbeid

Flyktningehjelpen

Sosialt arbeid

Frelsesarméen

Kirkens bymisjon

Rusforebyggende arbeid

Blå Kors

Kristent arbeid i Norge

Lokale menigheter

Kirkens bymisjon

Kristent arbeid i utlandet (misjon)

Det norske misjonsselskap

Barn og unge

Speiderbevegelsen

Redd Barna

SOS Barnebyer

Dyrevern

Dyrebeskyttelsen

Helse

Kreftforeningen

Friluftsliv

Den Norske Turistforening

Idrett

Lokale idrettslag

Redningsarbeid

Redningsselskapet