Skriv ut

Kan jeg bestemme i testament om hvorvidt jeg skal obduseres og om mine organer skal kunne doneres?

Testamentet er et dokument der du kan bestemme hvordan din formue skal fordeles når du er død.
Hvis du vil bestemme noe om hvorvidt ditt legeme skal kunne obduseres, om det skal kunne doneres organer fra, eller brukes til medisinsk undervisning og forskning, gjelder ikke de strenge testamentsreglene i arveloven.  Det er imidlertid ikke noe i veien for at du tar med bestemmelser om dette i ditt testament, men du kan også skrive det på et eget ark som du daterer og undertegner og legger i en bankboks, eller overlater til noen du stoler på.

Obduksjon

Hvis du ikke ønsker at ditt legeme skal obduseres, bør du informere dine nærmeste om dette, eller skrive det ned.  Ditt ønske skal da tas hensyn til.

(Obduksjonsloven § 7)

Organdonasjon

Hvis du ikke ønsker at organene dine skal brukes slik, bør du informere dine nærmeste om dette, eller skrive det ned.
Hvis du tvert om ønsker å donere organer når du er død, kan du også skrive det ned. I så tilfelle kan ikke dine pårørende nekte donasjon.
Hvis du ikke har bestemt noe om donasjon, har dine pårørende rett til å nekte.

(Donasjonsloven § 13)