Skriv ut

Kan jeg testamentere penger til en stiftelse som skal støtte mine etterkommere økonomisk?

Grunnloven setter forbud mot såkalte stamhus og fideikommisser.  Det betyr blant annet at det er forbudt å opprette stiftelser o.l. som skal gi økonomisk støtte til personer som tilhører en bestemt slekt.

Grunnlovens §118