Skriv ut

Mitt barn har økonomiske problemer. Kan jeg ved testament sikre at arven ikke ender hos barnets kreditorer?

Det kan du frem til barnet er 25 år. Du kan f.eks. skrive følgende i testamentet:

«Den del av arven som skal tilfalle min sønn NN og som ikke består av innbo og løsøre skal være undergitt begrenset råderett i medhold av arveloven § 53 og dekningsloven § 3-2. Bakgrunnen for beslagsforbudet er at NN har utfordringer med å styre sin egen økonomi.»

Begrensningen i råderetten fører til at arvingen ikke får disponere arven uten etter samtykke fra en såkalt tillitsmann som du kan utpeke i testamentet eller som blir oppnevnt når du er død.

Arveloven § 53

Dekningsloven §3-2

Hvis barnet  er over 25 år, kan du ikke begrense rådigheten over arven i medhold av bestemmelsene foran.  Et alternativ da hvis barnet har egne barn, er at barnet gir avkall på arven etter deg til fordel for sine egne barn (dine barnebarn).

Arveloven § 74

Hvis du vil at en arving skal ha begrenset rådighet over arven, er det sikreste å ta kontakt med advokat for å få gjort det riktig. Ringer du NorJus på 22 555 180 eller skriver til oss i kontaktboksen på denne siden, hjelper vi deg gjerne.