Skriv ut

Mal, eksempel på gjensidig testament for samboere

Gjensidig testament

 

Undertegnede NN fnr. 000000 00000, og MM fnr. 111111 11111, som er samboere og ikke har livsarvinger bestemmer følgende:

Den av oss som lever lengst skal arve den andre.  Gjenlevende skal få arven til fri disposisjon i live og ved død.  Hvis gjenlevende ikke setter opp eget testament, skal arven etter gjenlevende deles med en halvpart til NN’s slekt og en halvpart til MM’s slekt.  Fordelingen innen hver slekt skal følge arvelovens regler.
Det er en forutsetning for dette testament at vi bor sammen på det tidspunkt den første av oss dør, unntatt for det tilfelle at vi bor fra hverandre av helse- eller jobbmessige årsaker.

Sted, dato

_______________________                                                                                                  ________________________

(Underskrifter av NN og MM)

Undertegnede spesielt tilkalte vitner, som er godtatt av NN og MM som testamentsvitner, bekrefter at NN og MM i vårt nærvær uttalte at foranstående inneholder deres testament som de samtidig underskrev.  Etter NNs og MMs ønske underskriver vi samtidig testamentet som testamentsvitner.
Etter vår oppfatning gjorde NN og MM testamentet av fri vilje og var ved full sans og samling.  Vi er ikke inhabile som testamentsvitner.

Underskrift:…………………………….
Navn med blokkbokstaver:……………
Adresse:………………………………..
Fødselsdato:……………………………

Underskrift:…………………………….
Navn med blokkbokstaver:……………
Adresse:………………………………..
Fødselsdato:……………………………

 

NB!  Hvis noen av dere har barn (særkullsbarn), så ikke glem at de har krav på pliktdelsarv. Har dere særkullsbarn, vil vi sterkt fraråde å sette opp testament selv.  Ta kontakt med NorJus på 22 555 180 eller via kontaktboksen til høyre på siden.

Jeg har et spørsmål jeg lurer på.

Du kan sende inn spørsmål i skjema. Det koster kr 590,- hvis det holder at du får svar på epost.

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til STRIPE for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig.

    Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål:
    Advokatfirmaet DA NorJus’ økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.