Skriv ut

Eksempel på testament

TestamentUndertegnede NN, fnr. 000000 00000 som har / ikke har livsarvinger bestemmer følgende om det jeg etterlater meg:

Min leilighet skal arves av MM, født 11.11.11, adresse XXX.
Kontanter og innestående på min bankkonto skal arves av LL, født 22.22.22, adresse YYY.

Alt jeg for øvrig etterlater meg, herunder innbo i min leilighet, skal deles likt mellom MM og LL.

Alt MM og LL arver etter meg, skal være deres særeie.

Sted, dato

……………………………..

NN (underskrift)

Undertegnede spesielt tilkalte vitner, som er godtatt av NN som testamentsvitner, bekrefter at NN i vårt nærvær uttalte at foranstående inneholder hennes testament som hun samtidig underskrev.  Etter NN s ønske underskriver vi samtidig testamentet som testamentsvitner.
Etter vår oppfatning gjorde NN testamentet av fri vilje og var ved full sans og samling.  Vi er ikke inhabile som testamentsvitner.

Underskrift:…………………………….
Navn med blokkbokstaver:……………
Adresse:………………………………..
Fødselsdato:……………………………

Underskrift:…………………………….
Navn med blokkbokstaver:……………
Adresse:………………………………..
Fødselsdato:……………………………

 

Jeg har et spørsmål jeg lurer på.

Du kan sende inn spørsmål i skjema. Det koster kr 590,- hvis det holder at du får svar på epost.

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til STRIPE for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig.

    Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål:
    Advokatfirmaet DA NorJus’ økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.