Skriv ut

Hva er en arvepakt?

En arvepakt er vanligvis en avtale der en som har skrevet et testament forplikter seg til ikke å forandre eller trekke tilbake testamentet.  Med testament og arvepakt kan du f.eks. testamentere bort formuen din til noen som til gjengjeld forplikter seg til å pleie og stelle for deg når du blir gammel.  Arvepakt må lages på samme måte som testament.  Se her om kravet til vitneunderskrifter.

Arvelovens §49

Jeg har et spørsmål jeg lurer på.

Du kan sende inn spørsmål i skjema. Det koster kr 590,- hvis det holder at du får svar på epost.

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til STRIPE for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig.

    Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål:
    Advokatfirmaet DA NorJus’ økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.