Skriv ut

Hva er et gjensidig testament?

Det er et testament som to eller flere personer har skrevet sammen og som går ut på at de skal arve hverandre.  Som regel står det også i det gjensidige testamentet hvem som skal få arven når begge eller alle er døde.  Gjensidig testament er mest aktuelt for samboere og barnløse ektefeller.

Hvis to ektefeller skriver gjensidig testament, bør de ta med en bestemmelse i testamentet om hvorvidt den som lever lengst fritt skal få testamentere bort hele formuen (når han eller hun til slutt er død), eller om arven da skal deles likt mellom de to slektene.  Står det ikke noe i testamentet om dette, og skriver ikke den lengstlevende noe nytt testament, blir arven som hovedregel delt likt mellom slektene.  Unntak gjelder hvis det ikke finnes søsken eller søskens etterkommere på førstavdødes side.  Hvis dette er situasjonen, arver lengstlevendes slekt alt.

Vanligvis vil en ektefelle eller samboer som har arvet i medhold av et gjensidig testament, fritt kunne disponere over formuen mens hun eller han lever, uten at slektningene til den døde ektefellen eller samboeren kan protestere.

Hvis du er enke eller enkemann og har arvet alt i medhold av et gjensidig testament, vil du normalt kunne trekke tilbake eller endre testamentsbestemmelse til fordel for arvinger som du selv har ønsket å tilgodese.  Men når det gjelder arvinger som det var din avdøde ektefelle som ønsket å tilgodese, har du ikke den samme retten til å endre testamentet.  Er du usikker på hva du har lov til, hjelper vi i NorJus deg gjerne.  Skriv til oss i kontaktboksen på denne siden eller ring 22 555 180.

Eksempel på gjensidig testament for ektefeller finner du her.

Her finner du eksempel på gjensidig testament for samboere.

Arvelovens §§60-62

Jeg har et spørsmål jeg lurer på.

Du kan sende inn spørsmål i skjema. Det koster kr 590,- hvis det holder at du får svar på epost.

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til STRIPE for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig.

    Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål:
    Advokatfirmaet DA NorJus’ økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.