Skriv ut

Hva er et gjensidig testament?

Det er et testament som to eller flere personer har skrevet sammen og som går ut på at de skal arve hverandre.  Som regel står det også i det gjensidige testamentet hvem som skal få arven når begge eller alle er døde.  Gjensidig testament er mest aktuelt for samboere og barnløse ektefeller.

Hvis to ektefeller skriver gjensidig testament, bør de ta med en bestemmelse i testamentet om hvorvidt den som lever lengst fritt skal få testamentere bort hele formuen (når han eller hun til slutt er død), eller om arven da skal deles likt mellom de to slektene.  Står det ikke noe i testamentet om dette, og skriver ikke den lengstlevende noe nytt testament, blir arven delt likt mellom slektene.

Vanligvis vil en ektefelle eller samboer som har arvet i medhold av et gjensidig testament, fritt kunne disponere over formuen mens hun eller han lever, uten at slektningene til den døde ektefellen eller samboeren kan protestere.

Eksempel på gjensidig testament finner du her.

(Arvelovens §67)

Jeg har et spørsmål jeg lurer på.

Du kan sende inn spørsmål i skjema. Det koster kr 590,- hvis det holder at du får svar på epost.

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til STRIPE for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig.

Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål:Advokatfirmaet DA NorJus’ økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.