Skriv ut

Hva er et holografisk testament?

Et holografisk testament er et testament som testator (den som har opprettet testamentet) har skrevet for hånd og undertegnet, uten vitneunderskrifter. Det er altså normalt bare én underskrift på et holografisk testament, nemlig testators.

Et holografisk testament opprettet i Norge av en norsk statsborger er ugyldig.

I en del andre land er holografisk testament gyldig, f.eks. i Tyskland, Østerrike, Belgia, Sveits, Estland og Spania. Hvis en nordmann oppholder seg for eksempel i Spania og oppretter et holografisk testament der, vil testamentet være gyldig i Norge.

Arveloven §80