Skriv ut

Er et testament opprettet i Norge gyldig i andre land?

Det kommer an på hva som gjelder i det enkelte land, men testament opprettet etter de norske formreglene, dvs. med to vitner, er gyldig stort sett over hele verden. Vær imidlertid klar over at arvereglene varierer fra land til land. Testamentsbestemmelser som kan gjennomføres i Norge er ikke nødvendigvis gjennomførbare i alle andre land. Det gjelder for eksempel dersom det står i testamentet at testators ektefelle skal få overta boet uskiftet.  Det finnes svært få land hvor en slik testamentsbestemmelse kan gjennomføres.