Skriv ut

Er et testament skrevet i utlandet gyldig i Norge?

Hvis det følger norske testamentsregler, er det gyldig.  Dette sikter spesielt til vitnereglene.
Men selv om testamentet ikke er gyldig etter norske regler, vil det kunne gjelde i Norge dersom det var gyldig:

  • På det stedet der testamentet ble opprettet
  • I landet der testator var statsborger da han skrev testamentet, eller da han døde
  • På det stedet der testator hadde sitt vanlige bosted da han skrev testamentet, eller da han døde
  • I landet der testator hadde domisil (betyr vanligvis bopel) da han skrev testamentet eller da han døde.
  • I landet der testator hadde fast eiendom (tomt, hus, eierleilighet), så langt testamentet gjelder denne eiendommen.

Arveloven §80

Vær ellers oppmerksom på at testamentsbestemmelser som kan gjennomføres i landet der testamentet ble opprettet ikke nødvendigvis kan gjennomføres i Norge.  Det gjelder for eksempel testament opprettet i England eller USA der de ikke har pliktdelsregler.  De norske pliktdelsreglene overstyrer et engelsk eller amerikansk testament som strider mot de norske reglene hvis du dør bosatt i Norge.

La oss for eksempel si at du oppretter et formriktig testament mens du bor i England der det står at alt du etterlater deg skal tilfalle din ektefelle.  Så flytter du til Norge og dør her.  Testamentet er formriktig også i Norge, men hvis du har barn, strider det mot de norske pliktdelsreglene  Da må det tilpasses de norske reglene.  Barna må passe på å gi beskjed innen riktig frist om at de ikke vil respektere testamentet.

Jeg har et spørsmål jeg lurer på.

Du kan sende inn spørsmål i skjema. Det koster kr 590,- hvis det holder at du får svar på epost.

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til STRIPE for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig.

    Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål:
    Advokatfirmaet DA NorJus’ økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.