Skriv ut

Hva koster det å få hjelp av NorJus til å sette opp testament, ektepakt, samboeravtale, uskifteavtale eller fremtidsfullmakt?

Hvorfor betale?

Hvorfor skal jeg betale en advokat for å sette opp testament, når jeg kan finne testamentstekst på nettet og sette opp testamentet selv?

Det du betaler for er:
– Presise og juridisk korrekte formuleringer.
– Rådgivning om dine rettigheter og plikter, om arvefordeling og skatt.

Bruker du advokat, vil du altså vanligvis redusere risikoen for misforståelser, tolkningstvil og uforutsette konsekvenser av testamentet.

Merk forøvrig at forskjellen på høy og ordinær kvalitet på juridiske tjenester, i praksis kan resultere i store økonomiske forskjeller når det juridiske produktet kommer til anvendelse.

Vi kan tilby deg testament, uskifteavtale*, ektepakt, samboeravtale og fremtidsfullmakt til fastpris eller timepris.  Se nedenfor.

* Uskifteavtale er en avtale mellom den ene ektefellen/samboeren og den andres særkullsbarn om rett til å få overta boet uskiftet når ektefellen/samboeren dør. (Les om uskifte her.)

Hva koster det å sette opp testament?

Det koster fra kr 6.000 til kr 11.000 i fastpris å sette opp testament. Se prislisten.

Fastpris og timepris

Når du ber oss om hjelp til å sette opp testament, uskifteavtale, samboeravtale eller ektepakt, får du ikke bare hjelp til å sette opp dokumenter, men også bred praktisk, arve- og familierettslig og avgifts- og skattemessig rådgivning.  Grunnen er at vi ikke bare vil gi deg et godt testament og en god uskifteavtale, samboeravtale eller ektepakt, men også innsikt og hjelp til å se konsekvensene av ønskene dine.

Prisene nedenfor er oppgitt i kroner inklusive mva. (Moms kommer altså ikke i tillegg.) Foruten personlig rådgivning frem til dokumentene er undertegnet, inkluderer prisene innsendelse av originaldokument til tingrett eller Ektepaktregisteret. Videre inkluderer prisene oppbevaring av kopi hos oss. Offentlige gebyrer kommer i tillegg. Det ligger ingen skjulte fremtidige utgifter i våre tilbud.

Fastprisene (nedenfor) dekker:

  • Personlig rådgivning
  • Alt vårt arbeid med dokumenter
  • Inntil femten henvendelser (epost, telefon, sms) fra deg til oss etter første møte
  • Ubegrenset antall henvendelser fra oss til deg
  • Inntil tre møter, inklusive signeringsmøte
  • Innsending av dokumenter til tingrett og eventuelt Ektepaktregisteret
  • Oppbevaring av kopi av dokumenter hos NorJus

Innenfor disse rammene er fastprisen absolutt fast.

Testament for én person    6.000
Fremtidsfullmakt for én person    6.000
Testament + fremtidsfullmakt for én person    7.000
Tillegg for testament på engelsk, pr. side    6.000
Ektepakt   6.000
Samboeravtale    6.000
Testament for to personer (gjensidig eller felles)   11.000
Uskifteavtale med særkullsbarn   6.000
Fremtidsfullmakt for to personer 7.000
Gjensidig testament + ektepakt eller samboeravtale 12.000
Gjensidig testament + uskifteavtale 12.000
Gjensidig testament + ektepakt/samboeravtale + uskifteavtale 13.000
Gjensidig testament + fremtidsfullmakt for to personer 12.000

Tillegg for hjemmebesøk dag eller kveld (pr besøk):
I Oslo 3.000
Utenfor Oslo, inntil 30 km fra NorJus’ kontor 5.000
Utenfor Oslo, mellom 30 og 60 km fra NorJus’ kontor 6.000
Lenger unna:  Etter avtale

Timepris

Som alternativ til fastpris kan du velge timepris. Hvis du har enkle ønsker, kan timepris lønne seg. Ta kontakt med oss for å høre nærmere.

Svar på spørsmål

Hvis du vil ha svar på et eller flere spørsmål, kan du fylle ut spørsmålsrubrikken nederst på siden.  Du vil få svar av en erfaren advokat, normalt innen 24 timer.  Advokaten bruker som regel mellom et kvarter og en halvtime på å vurdere ditt spørsmål og utforme svar.  For at svartjenesten skal holde høy kvalitet, koster tjenesten nesten det samme som den hadde gjort om du hadde betalt ordinær timepris for advokatbistanden, nemlig kr 590.

Andre arverettslige oppdrag

Tolkning av testament

Ønsker du hjelp til tolkning av et testament, kan du sende kopi av testamentet til NorJus på epost og be om et tilbud på tolkningsarbeidet.  Les mer om hjelp av NorJus til tolkning av testament her

Arveoppgjør

  • Møte med basishjelp med masse nyttig informasjon til arvinger som skal gjennomføre arveoppgjør.
  • Hjelp med forhåndsselvangivelse(r) og andre skjemaer samt boregnskap.
  • Hjelp med komplett arveoppgjør.

Klikk her for å komme til nettstedet arveoppgjør.no eller ring 22 555 180 og be om informasjon.

Uenighet mellom arvinger

Forhandlinger, eventuelt megling, eventuelt rettssak.  Les mer her om løsning av uenighet mellom arvinger.
Prisen avhenger av omfanget på oppdraget. Ring 22 555 180 og be om mer informasjon

Arveplanlegging som involverer bedrift

Prisen avhenger av hvor stort oppdraget er. Ring 22 555  180 og be om mer informasjon.

Gratis innledende telefonsamtale eller epost

Hvis du trenger hjelp av NorJus, er den første, innledende henvendelsen din på epost eller telefon gratis.  Hvis du bare ønsker svar på et spørsmål, men ikke trenger ytterligere bistand, vil vi normalt ta betalt for din henvendelse.  Da kan du sende oss et spørsmål via spørsmålstjenesten lenger nede på denne siden.  Vi har også et teletorgnummer som du kan få oppgitt ved å ringe oss.  Der kan du få relativt rimelige råd av advokat «på direkten».

Hvorfor bruke NorJus

Du kan være trygg på at vi i NorJus vil gjøre vårt aller beste for deg.
Når vi yter bistand på timebasis, fører vi ikke timer «med gaffel».  Du får en detaljert timeliste når oppdraget er utført.  Vi har omfattende erfaring på de områdene vi tilbyr hjelp på og vil derfor ofte utføre arbeidet raskere og sikrere enn advokater uten denne erfaringen.

Hvis du verken kjenner oss eller har hørt om oss fra før, kan du lese mer her, bl.a. om hva våre klienter mener om oss.

Du kan ringe oss på 22 555 180 eller sende en melding i kontaktboksen på denne siden.