Skriv ut

Jeg har særkullsbarn og ønsker å sikre min nye ektefelle eller samboer. Hva kan jeg bestemme i mitt testament?

Dette er et følsomt tema.  Forholdet mellom særkullsbarn og fars eller mors nye ektefelle eller samboer, kan i utgangspunktet være litt anspent. Det du ønsker, nemlig å frata dine barn arv for å sikre din nye ektefelle eller samboer, vil ikke gjøre forholdet bedre.

Dersom du er gift

Avtale om uskiftet bo

Den løsningen som ofte (men ikke alltid) er å anbefale, er at den nye ektefellen og særkullsbarna inngår avtale om uskiftet bo, altså avtale om at din nye ektefelle kan få sitte i uskiftet bo med dine særkullsbarn når du er død.  Fordi forholdene er så ulike, finnes det ingen standardavtale eller noe standard opplegg for dette.  Det må tilpasses det enkelte tilfelle.  Ring NorJus på 22 555 180 eller skriv en melding i boksen på denne siden, så kan vi  hjelpe deg.  Hvis ikke uskiftet bo er aktuelt, kan du gå frem som følger:

Hindre skjevdeling

Hvis din ektefelle har mindre formue enn deg, kan du legalt og når som helst, også på dødsleiet, overføre formue til din ektefelle ved å opprette fullstendig felleseie uten skjevdelingsmuligheter.  Det må gjøres i ektepakt.

Overføre formue til ektefellens særeie

Du kan overføre formue til din ektefelle som ektefellens særeie.  Det må gjøres i ektepakt.  Det er viktig at overføringen er reell og at den får virkning for deg mens du lever, altså ikke bare etter at du er død.  I motsatt fall vil den kunne underkjennes.

Omgjøre felleseie til særeie

Hvis du og din ektefelle har hatt med dere formue av ulik størrelse inn i ekteskapet, eller en av dere kanskje har arvet store verdier, men dere likevel har felleseie, vil det normalt ikke være noe i veien for at dere omgjør slikt felleseie til særeie.  Dette er imidlertid et minefelt.  Ring NorJus på 22 555 180 eller skriv en melding i boksen på denne siden for å få hjelp.

Testamentere bort friarven (alt som ikke er pliktdelsarv)

Du kan testamentere bort til ektefellen det som ikke er pliktdelsarv for barna dine.  Det vil vanligvis si 1/3 av formuen din.  Uten testament arver ektefellen ¼, minimum 4 G (fire ganger folketrygdens grunnbeløp).  Har du relativt høy formue, vil du kunne testamentere bort til din ektefelle alt som overstiger et beløp lik 4 G ganger antall barn.  Trenger du hjelp til å opprette testament der du vil bestemme dette, kan du ringe NorJus eller sende en melding.

Testamentere bo- og bruksrett til ektefellen

Du kan også bestemme i testament at din ektefelle skal arve bo- og bruksrett til boligen.  Vær imidlertid oppmerksom på at hvis boligens verdi overstiger pliktdelen (2/3 av din totalformue eller 4 G ganget med antall barn), vil ikke bo- og bruksretten stå seg.  Ønsker du at din ektefelle skal arve bo- og bruksrett, men er usikker på om den vil kollidere med pliktdelsreglene, bør du derfor formulere dette slik at ektefellen skal ha rett (men ingen plikt) til å ta ut sin arv i form av bo- og bruksrett så sant det ikke strider mot pliktdelsreglene.  Det finnes for øvrig lovlige metoder og formuleringer vedrørende bo- og bruksretten som vil kunne motivere dine barn til å gå med på bo- og bruksretten, selv om den strider mot pliktdelsreglene.  Hvis du vil bruke slike metoder, bør du kontakte advokat for at det skal bli gjort riktig.  Ring gjerne NorJus hvis du trenger bistand.

Bo- og bruksretten er i utgangspunktet skattepliktig (skatt på fordel ved fri bolig).  Vi har imidlertid erfaring for at skattemyndighetene ser med milde øyne på et slikt forhold, i alle fall så lenge det er dine barn som vil stå som eiere av boligen.  Men vi garanterer ingen ting.  Vær også klar over at du ikke har lov til å bestemme over pliktdelsarven, noe du lett kan komme til å gjøre dersom du testamenterer bort en bo- og bruksrett til boligen din.

Dersom du er samboer

Uskiftet bo

Hvis du og din samboer har, har hatt eller venter felles barn, har din samboer i utgangspunktet rett til å overta felles bolig og hytte med innbo samt bil i uskiftet bo.  Hvis du ønsker at din samboer skal overta mer enn dette i uskiftet bo, for eksempel bankkonti, kan du skrive det i testament.  Hvis du har særkullsbarn, må din samboer ha disses tillatelse til å få overta din formue uskiftet.  Vanligvis (men ikke alltid) vil det være lurt å prøve å få særkullsbarna med på en avtale som gir din samboer rett til å sitte i uskiftet bo.  Merk at uskiftet bo for samboere bare er aktuelt dersom dere har, har hatt eller har i vente felles barn.  (Les her om hva uskiftet bo går ut på og prinsippene for uskiftet bo slik de gjelder for ektefeller.)

Testamentere til samboeren med bestemmelse om videre arv (sekundærarv) til barna

Hvis det ikke er felles barn i ditt samboerforhold, har din samboer ikke lov til å beholde boet uskiftet.  Avtale med barna om uskiftet bo er isåfall uaktuelt.  Det er imidlertid ingen ting i veien for at barna og samboeren avtaler at samboeren for eksempel skal få arve boligen etter deg, og at barna skal arve boligen fra samboeren når samboeren er død.

Overføre formue (gi gave) til samboeren

Du kan overføre formue til hvem du vil så lenge du lever.  Det betyr at du kan overføre det du vil til din samboer.  Men svakheten ligger i dagen:  Dersom du og din samboer skulle gå fra hverandre, stikker hun eller han av med formue som har tilhørt deg.  Hvis gaven til samboeren ikke er reell, vil den dessuten kunne omstøtes når du er død.  Hvis du har samboer, og samtidig sitter i uskiftet bo etter din tidligere ektefelle, er det viktig å være klar over at du ikke har lov til å gi gave over en viss størrelse (ca. 15-20% av samlet bo).  Merk at barna dine kan kreve at uskifteboet blir skiftet dersom du har vært samboer i to år, eller hvis du har eller venter barn med samboeren.

Testamentere bort friarven (alt som ikke er pliktdelsarv)

Du kan testamentere bort det som ikke er pliktdelsarv til din samboer.  Det vil vanligvis si 1/3 av formuen din.  Hvis du har samboer, og samtidig sitter i uskiftet bo etter din tidligere ektefelle, er det din del av boet (vanligvis halvparten) som du kan disponere over ved testament.  Har du relativt høy formue, vil du kunne testamentere bort til din samboer alt som overstiger et beløp lik 4 G ganger antall barn.  Uten testament arver samboeren ingen ting hvis dere ikke har felles barn.  Trenger du hjelp til å opprette testament der du vil tilgodese samboeren, kan du ringe NorJus eller skrive til oss i meldingsboksen.

Testamentere bo- og bruksrett til samboeren

Du kan også bestemme i testament at din samboer skal arve bo- og bruksrett til boligen.  Vær imidlertid oppmerksom på at hvis boligens verdi overstiger pliktdelen (2/3 av din totalformue eller 4 G ganget med antall barn), vil bo- og bruksretten ikke stå seg.  Ønsker du at din samboer skal arve bo- og bruksrett, men er usikker på om den vil kollidere med pliktdelsreglene, bør du derfor formulere dette slik at samboeren skal ha rett (men ingen plikt) til å ta ut sin arv i form av bo- og bruksrett så sant det ikke strider mot pliktdelsreglene.  Det finnes for øvrig lovlige metoder og formuleringer vedrørende bo- og bruksretten som vil motivere dine barn til å gå med på bo- og bruksretten selv om den strider mot pliktdelsreglene.  Hvis du vil bruke slike metoder, bør du kontakte advokat for at det skal bli gjort riktig.

Bo- og bruksretten er inntektsskattepliktig (skatt på fordel ved fri bolig).  Fordelsskatten settes til differansen mellom årlig markedsleie og det som samboeren skal betale.  Denne differansen plusses på samboerens inntekt.

Andre metoder

Det finnes også andre legale metoder for å overføre formue til ektefellen eller samboeren, men det fører for langt å gå inn på dem her.  Ring NorJus, 22 555 180 hvis du trenger hjelp.

Jeg har et spørsmål jeg lurer på.

Du kan sende inn spørsmål i skjema. Det koster kr 590,- hvis det holder at du får svar på epost.

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til STRIPE for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig.

    Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål:
    Advokatfirmaet DA NorJus’ økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.