Skriv ut

Tekst/innhold

Innholdet i testamentet

Innholdet i testamentet er selvfølgelig det viktigste.  Men det er mange måter å uttrykke innhold på.  Teksten må være klar og utvetydig, og den må ikke inneholde noe som strider mot Arveloven.  Skriver du testamentet ditt selv uten hjelp av arverettsadvokat, er det en viss risiko for at virkningen av testamentet ikke blir helt slik du ønsker.

Jeg har et spørsmål jeg lurer på.

Du kan sende inn spørsmål i skjema. Det koster kr 590,- hvis det holder at du får svar på epost.

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til STRIPE for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig.

Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål:Advokatfirmaet DA NorJus’ økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.