Skriv ut

Kan jeg testamentere bort så mye jeg vil? Pliktdel til livsarvinger og minstearv til ektefelle

I utgangspunktet kan du testamentere bort alt du vil, med det viktige unntak at du ikke kan gjøre ektefelle og livsarvinger (barn, barnebarn, oldebarn osv.) arveløse. 

Testasjonen får ikke stride mot ektefellens rett til minstearv

Hvis du etterlater deg livsarvinger, har din ektefelle rett til å arve ¼ (25 %) av det du etterlater deg.  Uansett har ektefellen krav på en minstearv tilsvarende fire ganger folketrygdens grunnbeløp (4 G).
Hvis du ikke etterlater deg livsarvinger, men har foreldre, søsken eller etterkommere etter disse når du dør, har din ektefelle rett til å arve halvparten av det du etterlater deg.  Uansett har ektefellen da krav på en minstearv tilsvarende seks ganger grunnbeløpet (6 G).
Hvis du hverken etterlater deg livsarvinger eller foreldre, søsken eller disses etterkommere, arver din ektefelle alt etter deg.

Hvis du vil skrive testament som går på bekostning av arveretten til ektefellen din, må du informere ektefellen om testamentet, ellers gjelder ikke testasjonen.  Du bør sikre bevis for at ektefellen er informert, f.eks. ved at ektefellen skriver «Sett» og signerer på testamentet.  Selv om du informerer, vil ektefellen uansett ha krav på minstearven (4 eller 6 G)

(Arvelovens §8)

Testasjonen får ikke stride mot livsarvingers arverett

Også livsarvinger har krav på arv som du ikke kan testamentere bort.  2/3 av det du etterlater deg er livsarvingenes såkalte pliktdelsarv, dog ikke over et beløp tilsvarende 15G (femten ganger Folketrygdens grunnbeløp) til hvert barn.

Har du for eksempel en formue på kr 1.500.000, to barn og ektefelle, har barna krav på kr 1.000.000 til sammen (2/3 av 1.500.000) og ektefellen krav på 4 G.  Dermed er kr 1.000.000 + 4G disponert til ektefelle og barn.  Da er det ikke så mye igjen å testamentere bort til andre.

Hvis din formue er på flere millioner, blir situasjonen annerledes.  Hvis du for eksempel er gift og har to barn, har barna krav på to tredjedeler, men maksimalt 15G hver, og ektefellen 4G, altså tilsammen maksimalt 34 G.  Resten kan du fritt testamentere bort.

Arveloven §50

Hva skjer hvis testasjonen strider mot arveretten til ektefelle og livsarvinger?

Hvis du har testamentert bort for mye, vil arven til testamentsarvingen bli skåret ned til lovlig størrelse hvis det er mulig.  Er det ikke mulig, må testamentet tolkes med sikte på å finne ut om du har ment at testamentsarvingen for eksempel skal ha et pengebeløp i stedet dersom pliktdelsreglene kommer i veien for testasjonen.  Hvis det ikke er mulig å innfortolke noe slikt i testamentet, vil hele testasjonen falle bort med mindre den gjelder en livsarving.  Har du for eksempel testamentert bort boligen din til en livsarving, og boligens verdi er så høy at den griper inn i de andre livsarvingenes pliktdelsarv, har arvingen rett til å kjøpe ut medarvingene.

Merk at det gjelder visse overgangsregler i forbindelse med dødsfall som finner sted i 2021, og hvor det er opprettet testament før 2021.

Arveloven § 51

Jeg har et spørsmål jeg lurer på.

Du kan sende inn spørsmål i skjema. Det koster kr 590,- hvis det holder at du får svar på epost.

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til STRIPE for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig.

    Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål:
    Advokatfirmaet DA NorJus’ økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.