Skriv ut

Hva må stå i et testament?

Det er ingen særskilte krav til hva som skal stå i et testament eller hva det må inneholde, men ditt formål med testamentet er jo å bestemme hva som skal skje med det du etterlater deg når du er død.   Derfor må dette fremgå av teksten på en eller annen måte.

Om det ikke er bestemte krav til hva som skal stå i testamentet, er det lovbestemte krav til underskrift og vitnepåtegninger.  Testamentet må undertegnes av to vitner (under din underskrift).  I denne forbindelse bør du ha med noen bestemte formuleringer i teksten som står over vitnenes underskrifter.  Det som bør stå her er at du har godtatt de to som vitner, at de vet at det er et testament de bevitner og at vitnene og du var til stede samtidig og undertegnet sammen (eller at du i det minste vedkjente deg underskriften din mens du og vitnene var sammen).  Begge vitnene behøver ikke nødvendigvis være tilstede samtidig.  Det holder at de er sammen med deg hver for seg når de undertegner.

De fleste vitnetekster har også med en opplysning om at testator (den som testamenterer) skrev testamentet av fri vilje og var ved sans og samling.  Vanligvis står også vitnenes adresser og fødselsdatoer samt datoen som testamentet ble undertegnet.  Ingen av disse opplysningene er obligatoriske, men de er nyttige, særlig adressene og fødselsdatoene, fordi det da vil være lettere å spore opp vitnene hvis behovet skulle melde seg en gang i fremtiden.

En vitnetekst du kan bruke, er for eksempel denne:

Undertegnede tilkalte testamentsvitner bekrefter at NN undertegnet dette testament mens vi var tilstede.  Etter NN’s ønske og i NN’s nærvær underskriver vi samtidig testamentet som testamentsvitner.  NN opprettet testamentet av fri vilje og var ved full sans og samling.

Jeg har et spørsmål jeg lurer på.

Du kan sende inn spørsmål i skjema. Det koster kr 590,- hvis det holder at du får svar på epost.

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til STRIPE for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig.

    Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål:
    Advokatfirmaet DA NorJus’ økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.