Skriv ut

Hva skjer hvis det er testamentert bort mer enn det som finnes i boet?

Da må arven nødvendigvis reduseres.  Hvis testamentet både omfatter ting og penger, skal tingene gå foran pengene.

Et testament bestemmer for eksempel at én arving skal få kr 500 000 i penger og en annen arving skal arve en leilighet.  Når arven faller, viser det seg at det bare finnes kr 100 000 i banken, men leiligheten er intakt.  Den er verdt kr 1 mill.  Hvis vi forutsetter at det ikke finnes noe mer av verdi i dødsboet, vil arvingen som skulle få kr 500 000 i penger, bare få kr 100 000, mens den andre arvingen får leiligheten.

Hvis en gjenstand som er testamentert bort, ikke lenger finnes i boet når arvelateren dør, faller testasjonen bort.  Hvis leiligheten i eksemplet foran er solgt for kr 1 mill en stund før arvelateren dør, vil arvingen som skulle få kr 500 000 få sine penger, mens arvingen som skulle ha leiligheten, ikke får noen ting, med mindre det er grunn til å tro at avdøde mente at det ikke bare var leiligheten, men alternativt også dens verdi, som arvingen skulle ha.

Arveloven §58 a og d

Jeg har et spørsmål jeg lurer på.

Du kan sende inn spørsmål i skjema. Det koster kr 590,- hvis det holder at du får svar på epost.

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til STRIPE for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig.

    Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål:
    Advokatfirmaet DA NorJus’ økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.