Skriv ut

Kan en arving tape sin rett hvis han venter med å kreve arven? (Foreldelse av arv)

Arvingen kan vente i 10 år før arven foreldes.  Hvis kravet om arv ikke fremmes før de ti årene har gått, mister altså arvingen sin arverett.
De færreste arvinger venter med å kreve arven.  Grunnen til at arv ikke blir krevd og hentet ut med det samme er vanligvis at arvingen ikke er klar over at arvelateren er død.  Mest aktuelt er dette for særkullsbarn som bor i utlandet og som avdødes familie ikke vet om.

Arveloven §71

 

Jeg har et spørsmål jeg lurer på.

Du kan sende inn spørsmål i skjema. Det koster kr 590,- hvis det holder at du får svar på epost.

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til STRIPE for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig.

    Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål:
    Advokatfirmaet DA NorJus’ økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.