Skriv ut

Hva er et nødtestament?

Hvis du brått blir alvorlig syk eller skadet, og kommer på at du skulle ha opprettet testament, kan du gjøre dette selv om du ikke får gjennomført det på formelt korrekt måte med underskrift og vitner.

Et eksempel er at du blir livstruende skadet i en bilulykke. Da kan du gyldig si til to personer som er kommet til stedet at du for eksempel vil testamentere alt du eier til din samboer. De må straks skrive ned hva du har sagt sammen med en forklaring på hvorfor du ikke kunne opprette testamentet på normal måte.

Et annet eksempel er at du er på villmarkstur alene, blir alvorlig skadet og innser at du neppe vil overleve før du blir funnet. Da kan du skrive ditt testament slik det er mulig for deg og undertegne det.  Det vil være gyldig selv om du ikke hadde vitner.

Hvis du overlever hendelsen, må du opprette et nytt, korrekt formelt testament innen tre måneder. Hvis ikke, blir nødtestamentet du hadde opprettet ugyldig.

Arveloven §46