Skriv ut

Hva er et notartestament?

Et notartestament er et testament som er undertegnet foran en notar eller dommer og bevitnet av notaren eller dommeren.  Det har vært foreslått at notartestament opprettet i Norge skulle være gyldig, men forslaget ble ikke vedtatt.  Notartestament som er gyldig opprettet i utlandet, er gyldig i Norge.

Arveloven §80