Skriv ut

Hvem kan skrive testament?

Enhver som er over 18 år, og som ikke er sinnssyk eller sterkt sjelelig svekket, kan skrive testament.

Også den som er under 18 år kan skrive sitt eget testament, men da må testamentet godkjennes (stadfestes) av Justisdepartementet.

Heller ikke sinnssyke og sterkt sjelelig svekkede personer er absolutt avskåret fra å skrive testament.  Men isåfall må det være usannsynlig at sinnstilstanden har hatt noen betydning for innholdet i testamentet.

Hvis en person som er mentalt svekket eller på vei til å bli dement vil skrive testament, bør vedkommende, for å være på den sikre siden, få en lege til å vurdere tilstanden og skrive en legeattest.

(Arvelovens §§ 48 og 62)

Jeg har et spørsmål jeg lurer på.

Du kan sende inn spørsmål i skjema. Det koster kr 590,- hvis det holder at du får svar på epost.

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til STRIPE for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig.

Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål:Advokatfirmaet DA NorJus’ økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.