Testament.no | Spørsmål du gjerne ville ha stilt en advokat

Forsiden
Tekststørrelse

juster tekststørrelse - liten

juster tekststørrelse - middels

juster tekststørrelse - stor


Spørsmål

Forsiden

Hvor finner jeg informasjon om arveoppgjør og dødsbo?

Rettssak, skiftetvist om testament

Hvem kan skrive testament?

Hvem bør skrive testament?

Hvor får jeg hjelp til å skrive testament?

Hva koster det å få hjelp av NorJus til å sette opp testament, ektepakt, samboeravtale, uskifteavtale eller fremtidsfullmakt?

Hvem er NorJus, som står bak dette nettstedet?

Hva er et gjensidig testament?

Hva må stå i et testament?

Hva kan stå i et testament?

Hva bør stå i et testament?

Hvordan skal jeg tolke et testament hvis teksten ikke er absolutt klar?

Kan et testament bli ugyldig?

Kan jeg testamentere bort så mye jeg vil?

Hva hvis jeg angrer etter at jeg har skrevet testament. Kan jeg trekke det tilbake?

Hvem arver meg hvis jeg ikke har skrevet testament?

Hva er en arvepakt?

Hva gjelder hvis det finnes flere testamenter?

Hva skjer hvis det er testamentert bort mer enn det som finnes i boet?

Hva skjer hvis testamentsarvingen er død før testator (den som har skrevet testamentet)?

Kan jeg skrive testament til fordel for en ufødt person?

Kan jeg testamentere penger til en stiftelse som skal støtte mine etterkommere økonomisk?

Jeg ønsker å testamentere noe av formuen min til en ideell organisasjon eller et godt formål. Hvordan går jeg frem?

Jeg ønsker å testamentere noe av formuen min til en ideell organisasjon eller et godt formål. Hvilke formål er det å velge mellom?

Hvem arver hvis jeg ikke har skrevet testament?

Jeg ønsker å sikre min nye ektefelle eller samboer økonomisk på bekostning av mine særkullsbarn. Hvordan går jeg frem?

Min forelder er gift eller har inngått samboerforhold på nytt. Hvordan kan jeg sikre at jeg får den arven jeg har krav på?

Jeg ønsker at min samboer skal arve meg. Må jeg skrive testament?

Jeg ønsker ikke at min samboer skal arve meg. Må jeg skrive det i testament?

Jeg ønsker ikke at min ektefelle skal arve meg. Må jeg skrive det i testament?

Er et testament skrevet i utlandet gyldig i Norge?

Hva skjer hvis testamentet er forsvunnet?

Kan en testamentsarving tape sin rett hvis han venter med å melde fra om at han har krav på testamentsarv?

Kan en arving tape sin rett hvis han venter med å hente ut arven? (Foreldelse av arv)

Kan jeg bestemme i testament hva som skal skje med barna mine hvis jeg dør før de er fylt 18 år?

Kan jeg bestemme i testament over min egen begravelse, gravsted osv.?

Kan jeg bestemme i testament hvem som skal ordne opp etter meg (være bobestyrer) når jeg er død?

Kan jeg bestemme i testament om hvorvidt jeg skal obduseres, om hvorvidt mine organer skal kunne doneres osv.?

Hvor er det fornuftig å oppbevare testamentet?

Noen arverettslige ord og uttrykk, forklaringer og hovedregler

Eksempel på testament

Eksempel på gjensidig testamente for samboere

Nyttige lenker
Kan jeg testamentere bort så mye jeg vil?

Skriv ut


I utgangspunktet kan du testamentere bort alt du vil, med det viktige unntak at du ikke kan gjøre ektefelle og livsarvinger (barn, barnebarn, oldebarn osv.) arveløse. 

Testasjonen får ikke stride mot ektefellens rett til minimumsarv

Hvis du etterlater deg livsarvinger, har din ektefelle rett til å arve ¼ av det du etterlater deg.  Uansett har ektefellen krav på en minimumsarv tilsvarende fire ganger folketrygdens grunnbeløp (4 G).
Hvis du ikke etterlater deg livsarvinger, men har foreldre, søsken eller etterkommere etter disse når du dør, har din ektefelle rett til å arve 1/2 av det du etterlater deg.  Uansett har ektefellen da krav på en minimumsarv tilsvarende seks ganger grunnbeløpet (6 G).
Hvis du hverken etterlater deg livsarvinger eller foreldre, søsken eller disses etterkommere, arver din ektefelle alt etter deg. 

Hvis du vil skrive testament som går på bekostning av arveretten til ektefellen din, må du informere ektefellen om testamentet, ellers gjelder ikke testasjonen.  Du bør sikre bevis for at ektefellen er informert, f.eks. ved at ektefellen skriver "Sett" og signerer på testamentet.  Selv om du informerer, vil ektefellen uansett ha krav på minstearven (4 eller 6 G)

(Arvelovens §7)

Testasjonen får ikke stride mot livsarvingers arverett

Også livsarvinger har krav på arv som du ikke kan testamentere bort.  2/3 av det du etterlater deg er livsarvingenes såkalte pliktdelsarv, dog ikke over kr 1 mill til hvert barn. 
Eksempel 1
Har du for eksempel en formue på kr 1.050.000, to barn og ektefelle, har barna krav på kr 700.000 til sammen (2/3 av 1.050.000) og ektefellen krav på 4 G, dvs. ca. kr 330.000.  Dermed er kr 1.030.000 disponert til ektefelle og barn (700.000 + 330.000).  Det du da kan testamentere bort er kr 20.000. 
Eksempel 2
Hvis din formue er på flere millioner, er situasjonen annerledes.  Sett at du etterlater deg to barn og ektefelle og en formue på kr 20 mill.  Da har barna krav på kr 2 mill (kr 1 mill til hver) og ektefellen krav på ca. kr 330.000 (4G).  Resten, kr 17.670.000, kan du testamentere bort fritt.

(Arvelovens §29,2)


Hva skjer hvis testasjonen bryter med arveretten til ektefelle og livsarvinger?

Hvis du har testamentert bort for mye, vil arven til testamentsarvingen bli skåret ned til lovlig størrelse, hvis det er mulig.  Er det ikke mulig, må testamentet tolkes med sikte på å finne ut om du har ment at testamentsarvingen for eksempel skal ha et pengebeløp i stedet dersom pliktdelsreglene kommer i veien for testasjonen.  Hvis det ikke er mulig å innfortolke noe slikt i testamentet, vil hele testasjonen falle bort.  Hvis du i eksempel 1 foran har testamentert bort et maleri til kr 30.000, vil testamentsarvingen som skulle få maleriet, uansett ikke få noe, fordi du bare hadde frihet til å testamentere bort kr 20.000.

Jeg har et spørsmål jeg lurer på

Du kan sende inn spørsmål nedenfor. Det koster kr 590 hvis det holder at du får svar på epost.


Payex

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til PAYEX for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig. Betalingsløsningen krever at javascript er slått på i din nettleser.


Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål: *
captcha Vennligst skriv ordet til venstre i feltet under
Advokatfirmaet DA NorJus' økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.

Advokatfirmaet DA NorJus

I advokatfirmaet DA NorJus arbeider vi mye med arverett. Vi kan hjelpe deg med alle typer arverettslige spørsmål, f.eks. testamentsutforming, arveoppgjør, utfylling av skjemaer til offentlige myndigheter i forbindelse med dødsbo osv.

Kontakt Norjus
Telefon22 55 51 80

Fax22 44 54 60

E-post

AdressePostboks 3953
Ullevål Stadion
0608 Oslo
Besøks-adresseSognsveien 75 C, 3. etasje


Andre tema-nettsteder fra Norjus:

Arveoppgjor.no
 Oppsigelse.no


Testament - testamente
Blant folk flest er testamente mest brukt. I juridisk ordbruk er imidlertid testament uten e den korrekte betegnelsen. Av den grunn velger vi å bruke ordet testament på disse websidene.

Advokatfirmaet DA NorJus
Postboks 3953 Ullevål Stadion, 0608 Oslo | tlf 22 55 51 80 | fax 22 44 54 60 |
Innholdet på disse websidene er ikke ment som juridisk rådgivning, men bare som informasjon. Hvis du trenger rådgivning eller bistand i en konkret sak, må du kontakte oss eller et annet advokatfirma.

Copyright © 2004 advokatfirmaet DA NorJus. Du har lov til å kopiere fra disse sidene til privat bruk, og du kan distribuere det videre på ikke-kommersiell basis. Isåfall må denne copyrightbestemmelsen tas inn i det du kopierer.