Skriv ut

Hva gjelder hvis det finnes flere testamenter?

Hvis de ikke strider mot hverandre, gjelder begge (alle).  Men i den grad de står i motstrid til hverandre, er det det nyeste testamentet som gjelder.

Hvis det f.eks. finnes to testamenter, og det eldste testamentet bestemmer at hele arven skal gå til en menighet, mens det nyeste bestemmer at testators bil skal arves av hennes nevø, blir løsningen at nevøen får bilen, og menigheten resten.

Arveloven §58e

Jeg har et spørsmål jeg lurer på.

Du kan sende inn spørsmål i skjema. Det koster kr 590,- hvis det holder at du får svar på epost.

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til STRIPE for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig.

    Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål:
    Advokatfirmaet DA NorJus’ økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.