Skriv ut

Testamentet er forsvunnet, men det finnes en kopi. Hva gjelder da?

Hvis testamentet ikke finnes når testator er død, vil det i utgangspunktet ikke gjelde.
Men sett at det finnes en kopi.  Da vet vi i alle fall hva som har stått i testamentet.  Men kanskje grunnen til at originaltestamentet er borte er at testator har kastet eller ødelagt det.
Hovedregelen er at testament som bare finnes i kopi, gjelder, med mindre man må gå ut fra at testator har trukket det tilbake, eller at det er ugyldig av andre grunner.
Det må altså være sannsynlighetsovervekt for at testamentet er trukket tilbake dersom det ikke skal gjelde.  Det er lett å se at det kan oppstå vanskelige bevisspørsmål i forbindelse med denne bestemmelsen.

Arvelovens §64