Skriv ut

Mal, eksempel på gjensidig testament for ektefeller

Gjensidig testament

 

Undertegnede MM, fnr. 000000 00000 og KK fnr. 111111 11111 som er gift og ikke har livsarvinger bestemmer herved at vi skal arve alt etter hverandre.

Når lengstlevende er død, skal vår leilighet eller dens verdi arves av XX, født 11.11.11, adresse GG.
Kontanter og innestående på min bankkonto skal arves av YY, født 22.22.22, adresse HH.
Alt lengstlevende for øvrig etterlater seg, herunder innbo og løsøre, skal deles likt mellom XX og YY.
Alt XX og YY arver etter oss, skal være deres særeie.

Sted, dato

_______________________                                                                                           ________________________

(Underskrifter av NN og MM)

Undertegnede spesielt tilkalte vitner, som er godtatt av MM og KK som testamentsvitner, bekrefter at MM og KK i vårt nærvær uttalte at foranstående inneholder deres testament som de samtidig underskrev. Etter MM og KKs ønske underskriver vi samtidig testamentet som testamentsvitner.
Etter vår oppfatning gjorde MM og KK testamentet av fri vilje og var ved full sans og samling. Vi er ikke inhabile som testamentsvitner.

Underskrift:…………………………….
Navn med blokkbokstaver:……………
Adresse:………………………………..
Fødselsdato:……………………………

Underskrift:…………………………….
Navn med blokkbokstaver:……………
Adresse:………………………………..
Fødselsdato:……………………………

 

NB! Hvis noen av dere har barn (særkullsbarn), så ikke glem at de har krav på pliktdelsarv.  Tenk også på at dette er et eksempel. Har dere særkullsbarn, vil vi sterkt fraråde å sette opp testament selv.  Ta kontakt med NorJus på 22 555 180 eller via kontaktboksen til høyre på siden.