Skriv ut

Hva er et felles testament?

Det er et testament som to eller flere personer skriver sammen, men de testamenterer ikke til hverandre. Hvis de testamenterer til hverandre, kalles det gjensidig testament.

I et felles testament kan f.eks. foreldre bestemme hva barna skal arve etter dem (innenfor rammen av pliktdelsreglene).

Arveloven § 60