Skriv ut

Min forelder er gift eller har inngått samboerforhold på nytt. Hvordan kan jeg sikre at jeg får den arven jeg har krav på?

Dette er et følsomt tema.  Forholdet mellom særkullsbarn og fars eller mors nye ektefelle eller samboer, kan være anspent. Du er redd for at din forelder har planer om å frata deg hele eller deler av arven for å sikre sin nye livspartner.  Dette vil ikke gjøre forholdet bedre.

Ny ektefelle

Avtale om uskiftet bo

Den løsningen som vanligvis (men ikke alltid) er å anbefale, er at den nye ektefellen og særkullsbarna inngår avtale om uskiftet bo, altså avtale om at din forelders nye ektefelle får sitte i uskiftet bo med deg og dine søsken.  I forbindelse med inngåelse av en slik avtale, kan det være aktuelt for deg å stille betingelser slik at du best mulig sikrer at du får den arven du har grunn til å forvente, men gå varsomt frem når du tar  opp slike spørsmål.  Fordi forholdene er så ulike, finnes det ingen standardavtale eller noe standard opplegg for dette.  Det må tilpasses det enkelte tilfelle.  Vi i NorJus hjelper deg gjerne med dette.  Ring 22 555 180 eller skriv en melding i boksen på denne siden, så kan vi se hva vi kan gjøre for deg.

Overføring av formue til stemor eller stefar

Din forelder kan fullt legalt overføre formue til sin nye ektefelle ved å etablere fullstendig felleseie uten rett til skjevdeling.  En annen mulighet for din forelder er å overføre formue til ektefellens særeie, men dette vil kunne underkjennes dersom overføringen ikke er reell.  Du kan ringe til Ektepaktregisteret (tlf 75 00 75 00) og få opplysning om hvorvidt din forelder har opprettet ektepakt (da må du ha din forelders personnummer klart).
Du vil også kunne undersøke hos Statens kartverk om fast eiendom er overført til din forelders ektefelle.
Hvis din forelders ektefelle har fått overført formue til seg som særeie, vil det beste være å ikke gjøre noe før din forelder er død, for ellers risikerer du at «opplegget» blir forbedret i din disfavør.  Ring gjerne 22 555 180 eller skriv i meldingsboksen dersom du ønsker hjelp av oss i NorJus.

Stemor eller stefar blir tilgodesett i min forelders testament

Nok en mulighet for din forelder er å tilgodese den nye ektefellen i testament.  Den delen av din forelders formue som ikke er barnas pliktdel, vanligvis 1/3 eller det som overstiger 15 G (femten ganger grunnbeløpet i folketrygden) pr. barn, kan testamenteres fritt, for eksempel til den nye ektefellen.  Det finnes ikke noe offentlig register der du får opplysning om hvorvidt noen har opprettet testament.

Ved samboerforhold

Uskiftet bo

Hvis din forelder har fått eller venter barn med sin nye samboer, vil samboeren ha rett til å overta felles bolig, hytte med innbo samt bil i uskiftet bo dersom særkullsbarna (du og dine eventuelle helsøsken) går med på det.  (Du kan lese her om hva uskiftet bo er og om prinsippene for uskiftet bo slik de gjelder for ektefeller.)

I forbindelse med inngåelse av avtale om dette, kan det være aktuelt for deg å stille betingelser slik at du best mulig sikrer at du får den arven du har grunn til å forvente.  Gå forsiktig frem når du tar opp slike spørsmål.  Fordi forholdene er så ulike, finnes det ingen standardavtale eller noe standard opplegg for dette.  Det må tilpasses det enkelte tilfelle.  NorJus hjelper gjerne med dette.  Du kan ringe oss på 22 555 180. eller skriv i meldingsboksen.

Avtale om at samboeren skal arve i medhold av testament, sekundærarv

Hvis det ikke er felles barn med i bildet i din forelders nye samboerforhold, vil ikke samboeren ha rett til å overta boet etter din forelder uskiftet. Dette gjelder selv om du og dine søsken er villig til å gå med på uskiftet bo.  Det er imidlertid ingen ting i veien for at du og dine søsken og samboeren avtaler at samboeren skal få arve for eksempel boligen etter din forelder, og at du og dine søsken skal arve boligen fra samboeren når samboeren er død.  Det kalles sekundærarv.  Hvis du mener det er behov for å sikre at dere arver samboeren, er arvepakt å anbefale.  Også andre tiltak kan være verdt å overveie.  Ring 22 555 180 eller skriv en melding i boksen på denne siden, så kan vi i NorJus hjelpe deg.

Overføring av formue til samboeren

Din forelder kan i levende live overføre formue til sin samboer.  Dreier det seg om fast eiendom, vil du få vite dette ved å undersøke hos Statens kartverk på den eller de aktuelle eiendommene.  Hvis du vil, kan vi i NorJus hjelpe deg med å finne ut om fast eiendom er overført.

Hvis du har fått vite at din forelder har gitt en stor gave fra sitt uskiftebo til sin samboer (eller kanskje til samboerens barn), må du aksjonere innen ett år fra du fikk vite om det, dvs. ta ut søksmål mot den som fikk gaven og den som ga den.  Hvis du ikke gjør det, taper du retten til å angripe gaven.  Vi i NorJus kan hjelpe deg med å vurdere forholdet, og eventuelt ta ut søksmål.

Samboeren blir tilgodesett i testament

Din forelder kan tilgodese sin samboer i testament.  Den delen av din forelders formue som ikke er barnas pliktdel, vanligvis 1/3 eller det som overstiger 15 G (femten ganger grunnbeløpet i folketrygden) pr. barn, kan din forelder testamentere fritt, for eksempel til samboeren.  Det finnes ikke noe offentlig register der du kan få opplysning om hvorvidt din forelder har opprettet testament.

Les her om hvordan forholdet sees fra din forelders side.

Jeg har et spørsmål jeg lurer på.

Du kan sende inn spørsmål i skjema. Det koster kr 590,- hvis det holder at du får svar på epost.

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til STRIPE for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig.

    Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål:
    Advokatfirmaet DA NorJus’ økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.