Skriv ut

Hvem bør skrive testament?

Alle som ikke har barn eller barnebarn, bør skrive testament hvis de ønsker at arven skal bli fordelt annerledes enn det arveloven bestemmer.

Arvelovens regler om fordeling av arv kan du lese om her.

Har du barn og ektefelle, er det forholdsvis snevre grenser for hvor mye du kan testamentere bort.  De såkalte  pliktdelsreglene kan du lese om her.

Er du gift uten felles barn, bør dere opprette gjensidig testament.

Har du samboer, bør dere sette opp et gjensidig testament.  Det står det mer om her.  Har ingen av dere barn, vil et gjensidig testament kunne sikre at den av dere som lever lengst arver alt.  I testamentet kan dere dessuten i fellesskap bestemme hva som skal skje med arven når dere begge er borte.

Har du samboer med egne barn, men ingen felles barn, og din samboer dør, vil barnet/barna arve alt etter samboeren dersom det ikke finnes noe testament.

Jeg har et spørsmål jeg lurer på.

Du kan sende inn spørsmål i skjema. Det koster kr 590,- hvis det holder at du får svar på epost.

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til STRIPE for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig.

    Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål:
    Advokatfirmaet DA NorJus’ økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.